SVETOVÝ DEŇ DARCOV KRVI

Podujatie Brezno

SVETOVÝ DEŇ DARCOV KRVI

Darovanie krvi

Odber sa bude konať v zasadačke mestského úradu (miesto konania MsZ) na Nám. M. R. Štefánika 3

7:30 - 10:00 hod.

Venované:

Detskej fakultnej nemocnoci s poliklinikou v Banskej Bystrici

Klinika pediatrickej onkológie a hematológie SZU     

Fotografie
Podobné podujatia