Podujatia, akcie Tajov

Adresa - Obecný úrad
Tajov 79
976 34 Tajov
Kontakty
Telefón: 048 419 72 13
E-mail: obec.tajovstonline.sk
Web obce
Najbližšie podujatia v obci od 07.12.2021
V obci neevidujeme žiadne podujatia. V okrese Banská Bystrica nasledovné:
KALI A PETER PANN - ALE NE TOUR 2020
Overené podujatieKALI A PETER PANN - ALE NE TOUR 2020
Ministry of Fun, Banská Bystrica
Tárajko a Popletajka
Overené podujatieTárajko a Popletajka
Aula SZU, Banská Bystrica
Žiadny obrázok
Overené podujatieBežecký armagedon
Námestie SNP, Banská Bystrica
Fotografie z podujatí v obci Tajov
História podujatí

Rozloha:         9,29 km²

Počet obyvateľov: 601 (k 31. 12. 2015)

Nadmorská výška: 478 m n.m.

Člen mikroregiónu Kremnické vrchy – východ (Králiky, Kordíky, Tajov, Riečka)

Prvá písomná zmienka o obci: 1495

Obec je od okresného mesta Banská Bystrica vzdialená 6 km s väzbou na nadradené systémy technickej infraštruktúry.

 

Historické pamiatky: Pamätný dom JGT a J.Murgaša, kostol sv. Jána Krstiteľa, kaplnka Panny Márie na Kalvárii, hrob JGT, katolícka fara

 

Demografická situácia: v súčasnosti počet obyvateľov v obci stúpa. Podľa vekovej štruktúry je 70 % obyvateľstva  v produktívnom veku, v predproduktívnom je v priemere 12,5 % a  v poproduktívnom veku je približne 12 % obyvateľov. Obyvateľstvo je slovenskej národnosti.

Z hľadiska vierovyznania je 59% rímskokatolickej cirkvi, 4% evanjelikov a 21 % bez vyznania.

 

Technická infraštruktúra:

-      verejný vodovod zásobovaný z vodných zdrojov Sokolie a Jabriková

-      verejná kanalizácia napojená na ČOV Banská Bystrica

-      zásobovanie elektrinou s pripojením na zdroj elektrickej energie prostredníctvom 22/04 kV transformovní napájaných z 22 kV vonkajších vedení

-      zásobovanie teplom: budovy vo vlastníctve obce sú vykurované drevnou štiepkou, rodinné domy a ostatné budovy sú vykurované tuhým palivom a elektrickou energiou

-      verejné osvetlenie je riešené výbojkovými svietidlami s potrebou rekonštrukcie

-      miestny rozhlas je čiastočne zrekonštruovaný s potrebou ďalšej rekonštrukcie

-      telekomunikačná sieť je vyhovujúca

-      z hľadiska dopravy je zaznamenaný nárast  individuálnej automobilovej dopravy z okolitých obcí Králiky, Kordíky, Riečka

 

Sociálna infraštruktúra:

-      pošta

-      obecný úrad

-      materská škola

-      kostol

-      futbalové ihrisko

 

Cestovný ruch:

-      vhodné podmienky pre turistiku, vyznačené sú turistické trasy

-      cykloturistika

-      bežecké lyžovanie

-      rekreačné chaty a chalupy

-      Villa 27, Hotel Lesák, Veľký dvor

Podujatia v obci Tajov. Sekcia tradičné podujatia.

 

FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA

 

Organizujete podujatia v obci Tajov ? Pridajte bezplatne Vaše podujatie na stránky AjDnes.sk

Podujatia v obci Tajov. Sekcia knižnice.

 

- 3998/2000-400/0803, Obecná knižnica Tajov, Tajov č. 79, 048/4197213,