Podujatia, akcie Tajov

Adresa - Obecný úrad
Tajov 79
976 34 Tajov
Kontakty
Telefón: 048 419 72 13
E-mail: obec.tajovstonline.sk
Web obce
Najbližšie podujatia v obci od 03.08.2021
V obci neevidujeme žiadne podujatia. V okrese Banská Bystrica nasledovné:
Jozef Hollý TOUR 2021 - Banská Bystrica
Overené podujatieJozef Hollý TOUR 2021 - Banská Bystrica
Aula Beliana UMB, Banská Bystrica
Radvanský jarmok 2021
Overené podujatieRadvanský jarmok 2021
Námestie SNP, Banská Bystrica
One Way Fest
Overené podujatieOne Way Fest
Park pod pamätníkom SNP, Banská Bystrica
One Way Fest
Overené podujatieOne Way Fest
Park pod pamätníkom SNP, Banská Bystrica
Fotografie z podujatí v obci Tajov
História podujatí

Rozloha:         9,29 km²

Počet obyvateľov: 601 (k 31. 12. 2015)

Nadmorská výška: 478 m n.m.

Člen mikroregiónu Kremnické vrchy – východ (Králiky, Kordíky, Tajov, Riečka)

Prvá písomná zmienka o obci: 1495

Obec je od okresného mesta Banská Bystrica vzdialená 6 km s väzbou na nadradené systémy technickej infraštruktúry.

 

Historické pamiatky: Pamätný dom JGT a J.Murgaša, kostol sv. Jána Krstiteľa, kaplnka Panny Márie na Kalvárii, hrob JGT, katolícka fara

 

Demografická situácia: v súčasnosti počet obyvateľov v obci stúpa. Podľa vekovej štruktúry je 70 % obyvateľstva  v produktívnom veku, v predproduktívnom je v priemere 12,5 % a  v poproduktívnom veku je približne 12 % obyvateľov. Obyvateľstvo je slovenskej národnosti.

Z hľadiska vierovyznania je 59% rímskokatolickej cirkvi, 4% evanjelikov a 21 % bez vyznania.

 

Technická infraštruktúra:

-      verejný vodovod zásobovaný z vodných zdrojov Sokolie a Jabriková

-      verejná kanalizácia napojená na ČOV Banská Bystrica

-      zásobovanie elektrinou s pripojením na zdroj elektrickej energie prostredníctvom 22/04 kV transformovní napájaných z 22 kV vonkajších vedení

-      zásobovanie teplom: budovy vo vlastníctve obce sú vykurované drevnou štiepkou, rodinné domy a ostatné budovy sú vykurované tuhým palivom a elektrickou energiou

-      verejné osvetlenie je riešené výbojkovými svietidlami s potrebou rekonštrukcie

-      miestny rozhlas je čiastočne zrekonštruovaný s potrebou ďalšej rekonštrukcie

-      telekomunikačná sieť je vyhovujúca

-      z hľadiska dopravy je zaznamenaný nárast  individuálnej automobilovej dopravy z okolitých obcí Králiky, Kordíky, Riečka

 

Sociálna infraštruktúra:

-      pošta

-      obecný úrad

-      materská škola

-      kostol

-      futbalové ihrisko

 

Cestovný ruch:

-      vhodné podmienky pre turistiku, vyznačené sú turistické trasy

-      cykloturistika

-      bežecké lyžovanie

-      rekreačné chaty a chalupy

-      Villa 27, Hotel Lesák, Veľký dvor

Podujatia v obci Tajov. Sekcia tradičné podujatia.

 

FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA

 

Organizujete podujatia v obci Tajov ? Pridajte bezplatne Vaše podujatie na stránky AjDnes.sk

Podujatia v obci Tajov. Sekcia knižnice.

 

- 3998/2000-400/0803, Obecná knižnica Tajov, Tajov č. 79, 048/4197213,