Telefonická a e-mailová komunikácia v pracovnom prostredí

Podujatie Bratislava

Profesionálna telefonická a e-mailová komunikácia tvorí neoddeliteľnú súčasť firemnej kultúry. Má určité štandardy a pravidlá, ktorých dodržiavanie môže mať výrazný vplyv na dosahovanie osobných či pracovných cieľov. Či už sa jedná o komunikáciu v internom alebo externom prostredí, je vizitkou nielen spoločnosti, ktorú zastupujeme, ale aj našej osoby.

Cieľom kurzu je osvojiť si zásady efektívnej telefonickej a e-mailovej komunikácie v pracovnom prostredí, eliminovať chyby, nedostatky a naučiť sa zvládať aj náročné komunikačné situácie (nahnevaný či pasívny klient, ospravedlnenie, reklamácia a pod.).

Viac informácií a prihlášku nájdete na našej webovej stránke:
https://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pre-verejnost/vzdelavanie/kariera/telefonicka-a-e-mailova-komunikacia-v-pracovnom-prostredi/

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Meno organizátora: CĎV UK
Fotografie
Podobné podujatia