Tereziánske dni Holíč 2017

Podujatie Holíč

Tereziánske dni Holíč 2017

Tereziánske dni Holíč 2017 - 14. ročník

Miesta konania: Zámok Holíč
Termín: 16.-17.6.2017

Už tradičné dvojdňové podujatie konané v areáli národnej kultúrnej pamiatky Holíčsky zámok. Je pripravená bohatá ponuka programu pre návštevníkov tohto podujatia.
Podujatie sa uskutoční v rámci projektu Tereziánsky remeselný dvor, ktorého cieľom je prehĺbenie spolupráce medzi dvoma partnerskými mestami - Holíčom a mestom Hollabrunn v Rakúsku - prostredníctvom spoločných kultúrnych podujatí.

Fotografie
Podobné podujatia