Testovanie jazykových kompetencií podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky

Podujatie Bratislava

Testovanie jazykových kompetencií podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (Slovenčina ako cudzí jazyk)

Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (UJOP CĎV UK) je jedinečné špecializované pracovisko verejnoprávnej univerzity na Slovensku, ktoré zabezpečuje výučbu slovenského jazyka ako cudzieho jazyka a odborných predmetov a organizuje certifikované skúšky Testovanie jazykových kompetencií podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Certifikovaná skúška zo slovenčiny ako cudzieho jazyka Testovanie jazykových kompetencií podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky sa realizuje na piatich jazykových úrovniach A2, B1, B2, C1 a C2.

Skúška je určená všetkým cudzincom, ktorí si chcú alebo potrebujú overiť stupeň svojej komunikačnej kompetencie v slovenskom jazyku.

Termíny:
04.-05.06.2019
24.-25.09.2019
12.-13.11.2019

 

Viac informácií:
https://cdv.uniba.sk/ujop/certifikovana-skuska-zo-slovenciny-ako-cudzieho-jazyka/

Meno organizátora: UJOP CĎV UK
Fotografie
Podobné podujatia
Rozvoj kreatívneho myslenia
Overené podujatieRozvoj kreatívneho myslenia
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava
Mediátor - 200-hodinový akreditovaný kurz
Overené podujatieMediátor - 200-hodinový akreditovaný kurz
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava
Reziliencia – emočná odolnosť
Overené podujatieReziliencia – emočná odolnosť
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava
Mediátor - Odborný seminár
Overené podujatieMediátor - Odborný seminár
Odbojárov 10/a, Bratislava
Projektový manažment
Overené podujatieProjektový manažment
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava