TiNKY Cup na Alpinke 2017

Podujatie Košice

TiNKY Cup na Alpinke 2017

AGILITY klub TINKY

Vás srdečne pozýva na

TiNKY Cup na Alpinke 2017

Dátum: 15.-16.4.2017

Miesto konania: Čermeľské údolie 8, 040 01 Košice – Alpinka ( http://www.alpinkakosice.sk/ )

Povrch: tráva

Organizátor: AGILITY klub TINKY

Garant akcie: Martina Gajdošová

Rozhodcovia: Lenka Petnyova (SVK), Pavol Roháček (SVK)

Meranie: elektronická časomiera

Program pretekov:
Sobota
7:30-8:00 prezentácia pretekárov
8:00-8:15 meranie psov
8:30 začiatok pretekov
Open Agility I.
Skúška A1, A2, A3
Open Jumping I. „O POHÁR ALPINKY“

Nedeľa
7:30-8:00 prezentácia pretekárov
8:00 začiatok pretekov
Open Agility II.
Skúška A1, A2, A3
Open Jumping II.

Štartovné: 22€/prvý pes, 17€/druhý a ďalší pes

Pretekári v para-agility štartujú zdarma.

Spôsob úhrady štartovného prevodom:
IBAN: SK4909000000005123369177
VS: vygenerovaný agilityportal.sk
Do popisu platby uviesť „TiNKY CUP + meno pretekára a psa“.

Prihlásenie na mieste nie je možné.

Prihlasovanie: www.agilityportal.sk

Uzávierka prihlášok a platieb: 7.4.2017

Podmienky účasti:
Preteky sú otvorené pre všetky tímy s platnými VZ. Bez uhradenia štartovného do uzávierky podujatia, nebude prihláška akceptovaná. Organizátor si vyhradzuje právo na zvýšenie
štartovného po uzávierke.

Vyhodnotenie:
- skúšky každý deň zvlášť
- súčet 4 otvorených behov (S,M,L)
- sobota Open Jumping I. „O POHÁR ALPINKY“

Maximálny počet štartujúcich – 100
*Organizátor si vyhradzuje právo pri nízkom počte pretekárov pridať beh po dohode s rozhodcami (mimo súčty).

Všeobecné ustanovenia: Preteky sú usporiadané podľa pravidiel ASKA, ktoré vychádzajú z FCI reglementu. Voľné pobiehanie psov v blízkosti parkúru nie je dovolené. Venčenie psov je
mimo areálu. Za škody spôsobené psom zodpovedá psovod. V prípade nutnosti zrušenia pretekov z dôvodu vyššej moci prepadá štartovné v prospech organizátora.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu miesta, programu, rozhodcov, počtu pretekajúcich tímov.
Veterinárne podmienky pre prijatie psov na preteky: Pri prezentácií je nutné predložiť zdravotný preukaz psa (Očkovací preukaz alebo Petpass) s platnými očkovaniami voči psinke, besnote a parvoviróze.

Stravovanie: reštaurácia priamo v areáli (http://www.alpinkakosice.sk/)

Ubytovanie: na mieste v stanoch alebo karavanoch po dohode s organizátorom!, http://k2kosice.sk/

Protest: je možné podať písomne po zaplatení zálohy 20€ do oficiálneho ukončenia pretekov.

Kontaktná osoba: Martina Gajdošová, +421915640531

Tešíme sa na Vás!

Miesto konania podujatia: Alpinka, Košice, Čermeľské údolie 8, Košice
Dátum začiatku podujatia: 15. Apríla 2017 07:30
Dátum ukončenia podujatia: 16. Apríla 2017 17:00
Pravdepodobné súradnice: 48.7605N 21.181E

Prípadné zmeny si preverte na webe podujatia TiNKY Cup na Alpinke 2017

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Fotografie
Podobné podujatia