Podujatia, akcie Tlmače

Adresa - Mestský úrad
Nám. odborárov 10
935 21 Tlmače
Kontakty
Telefón: 036 634 20 21
E-mail: primatormestotlmace.sk
Web obce
Najbližšie podujatia v obci od 30.11.2021
V obci neevidujeme žiadne podujatia. V okrese Levice nasledovné:
Fotografie z podujatí v obci Tlmače
História podujatí
SLOVENKY
SLOVENKY
Spoločenský dom Tlmače – Lipník, Tlmače
Šaliansky Maťko
Šaliansky Maťko
Spoločenský dom Tlmače – Lipník, Tlmače
Vianočné pastorále
Vianočné pastorále
Spoločenský dom Tlmače – Lipník, Tlmače
Tlmačské Vianoce 2018
Tlmačské Vianoce 2018
Spoločenský dom Tlmače – Lipník, Tlmače
17. Stredoeurópska špeciálna výstava SKÁaRO
17. Stredoeurópska špeciálna výstava SKÁaRO
Reštaurácia Lipa & Penzión Lipa, Tlmače
FRAGILE
FRAGILE
Spoločenský dom Tlmače – Lipník, Tlmače
Emigranti
Emigranti
Spoločenský dom Tlmače – Lipník, Tlmače
16. Stredoeurópska špeciálna výstava SKÁaRO
16. Stredoeurópska špeciálna výstava SKÁaRO
Reštaurácia Lipa & Penzión Lipa, Tlmače

Kultúrnu  a záujmovú činnosť v meste zabezpečuje Mestské kultúrne stredisko. Pri MsKS pracujú záujmové krúžky: Folklórny súbor Vatra, Vatra seniori, spevácka skupina Trnky,  Detský folklórny súbor Plamienok, Divadelný súbor HĽADANIE,   Divadlo mladých NAPOČKANIE, Detský divadelný súbor Hľadáčik, ženská spevácka skupina PO-KU-S. MsKS je vydavateľom mestských novín Tlmačské echo. Mestská knižnica sídli v SD na sídlisku Lipník. Pobočka Mestskej knižnice v dolnej časti mesta bola začiatkom roka 2008 zrušená. V kine sa nepremietajú filmy od septembra 2002.

Významné podujatia v meste organizované  MsKS:       

* Tlmačský ples

 *Šaliansky Maťko + Hviezdoslavov Kubín – obvodné kolá

* Stavanie mája

* Divadelný festival – Divadelné dni pod Slovenskou bránou

* Bežecké podujatie Tlmačský polmaratón a 10 km

* Deň matiek

* Čriepky – regionálna prehliadka detskej ľudovej slovesnosti – deti ZŠ

* Tekovské koliesko – regionálna prehliadka ľudovej slovesnosti – deti MŠ

* Tlmačská grámora -  folklórny festival regiónu Tekov (v r. 2016 bude 11. ročník)

* Tlmačské Vianoce  

* Vianočné pastorále

* Tlmačská kalba – koncert hud. skupín pre mladých

* Camera obscura

Športové kluby v meste- atletický, cyklistický, futbalový, kolkársky, šachový, tenisový, volejbalový,  turistický, RTVŠ + Aerobik, automotoklub Tlmače - zabezpečujú v meste záujmovú a organizovanú telovýchovnú činnosť.  

Športoviská mesta:

Športová hala T – 18 na Topoľovej ulici.

Kolkáreň -  aktuálny stav - objekt je uzamknutý, kolkáreň nie je využívaná.

14.10.2008  spoločnosť J&T vlastník SES a.s.  odpredala Holding reality zastúpenej JUDr. Schubertom pozemky pod športoviskami mesta  za 4,2 mil. Sk. V súčasnej dobe je vlastníkom Ing. Ján Dudášik, mesto  si športoviská - tenisové kurty a futbalový štadión prenajíma.

Zimný štadión - v roku 1974  začiatok výstavby umelej ľadovej plochy v Tlmačoch –nákladmi 5 mil. Kčs. 26. 11. 1977 bola daná do užívania umelá ľadová plocha. 1978 – 1981 prístavba  Zimného štadióna výstavbou sociálnej budovy k ľadovej ploche. 1983 montáž oceľovej konštrukcie Zimného štadióna. 5. novembra 1986 sa obnovila prevádzka ZŠ po pokrytí ľadovej plochy nákladmi 5. mil. Kčs. Od sezóny 1991/1992 prestala ľadová plocha slúžiť športovej  verejnosti). Riadená likvidácia konštrukcie zimného štadióna sa uskutočnila dňa 15. 10. 2006 (nedeľa) o 17,05 h a zimný štadión tak po 29  rokoch prestal plniť svoju funkciu. 

Podujatia v obci Tlmače. Sekcia tradičné podujatia.

 

STAVANIE MÁJA
Tlmačský ples

 

Organizujete podujatia v obci Tlmače ? Pridajte bezplatne Vaše podujatie na stránky AjDnes.sk

Podujatia v obci Tlmače. Sekcia knižnice.

 

- 3998/2000-400/4344, Mestská knižnica, Námestie odborárov 5, 036/6342054,

- 3998/2000-400/5065, Školská knižnica pri Strednej odbornej škole technickej v Tlmačoch, Kozmálovská cesta 9, 036/6341981,