Tradičné interpretačné techniky píšťaľkárov bývalej Zvolenskej stolice

Podujatie Banská Bystrica

Dozviete o Zvolenskej stolici a kontextoch vývoja tradičnej ľudovej kultúry, o píšťalách a ich rozšírení vo Zvolenskej stolici. Karol Kočík vám priblíži črty píštaľkovej hry v danom regióne, predstaví osobitosti interpretačnej techniky v jednotlivých oblastiach stolice. Keďže hudba je živý organizmus, treba spomenúť aj modifikácie píšťaľkovej interpretačnej techniky pod vplyvom hudobného vkusu v niektorých sociálnych komunitách.

Doc.Ing.Karol Kočík PhD.
Je absolventom Vysokej školy poľnohospodárskej (súčasná Slovenská poľnohospodárska univerzita), Agronomickej fakulty, vyštudoval smer "Ochrana a tvorba životného prostredia v poľnohospodárstve". Od roku 1992 pracuje na Technickej univerzite, Fakulte ekológie a environmentalistiky, kde sa vedecko-výskumnými aktivitami a pedagogickou činnosťou venuje hlavne problematike ochrany pôdy, agroekológie a kultúre agrárnej krajiny. Popri tom je jeho záľubou tradičná ľudová kultúra vo všetkých osobitých podobách, ale hlavne sa venuje dychovým hudobným nástrojom a valaskej kultúre ako súčasti horskej kultúry na Slovensku. Cez štúdium horskej kultúry krajiny a jej vplyvu na kultúru človeka prepája svoje profesionálne zázemie so svojou záľubou. To podmienilo, že v rokoch 2009-2011  pôsobil aj ako pedagóg na Univerzite Konštantína filozofa, Filozofickej fakulte, Katedre  etnológie a etnomuzikológie v Nitre, kde prednášal vybrané kapitoly z etnomuzikológie a základy materiálnej kultúry v ľudovej tradícii.

Tradičné interpretačné techniky píšťaľkárov bývalej Zvolenskej stolice – prednáška

Meno organizátora: ÚĽUV
Fotografie
Podobné podujatia
Žiadny obrázok
Overené podujatieVedenie ľudí a motivácia
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava
Odbúravanie vnútorných bariér
Overené podujatieOdbúravanie vnútorných bariér
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava
Reč tela vo svete biznisu
Overené podujatieReč tela vo svete biznisu
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava