Tradičné interpretačné techniky píšťaľkárov bývalej Zvolenskej stolice

Podujatie Banská Bystrica

Dozviete o Zvolenskej stolici a kontextoch vývoja tradičnej ľudovej kultúry, o píšťalách a ich rozšírení vo Zvolenskej stolici. Karol Kočík vám priblíži črty píštaľkovej hry v danom regióne, predstaví osobitosti interpretačnej techniky v jednotlivých oblastiach stolice. Keďže hudba je živý organizmus, treba spomenúť aj modifikácie píšťaľkovej interpretačnej techniky pod vplyvom hudobného vkusu v niektorých sociálnych komunitách.

Doc.Ing.Karol Kočík PhD.
Je absolventom Vysokej školy poľnohospodárskej (súčasná Slovenská poľnohospodárska univerzita), Agronomickej fakulty, vyštudoval smer "Ochrana a tvorba životného prostredia v poľnohospodárstve". Od roku 1992 pracuje na Technickej univerzite, Fakulte ekológie a environmentalistiky, kde sa vedecko-výskumnými aktivitami a pedagogickou činnosťou venuje hlavne problematike ochrany pôdy, agroekológie a kultúre agrárnej krajiny. Popri tom je jeho záľubou tradičná ľudová kultúra vo všetkých osobitých podobách, ale hlavne sa venuje dychovým hudobným nástrojom a valaskej kultúre ako súčasti horskej kultúry na Slovensku. Cez štúdium horskej kultúry krajiny a jej vplyvu na kultúru človeka prepája svoje profesionálne zázemie so svojou záľubou. To podmienilo, že v rokoch 2009-2011  pôsobil aj ako pedagóg na Univerzite Konštantína filozofa, Filozofickej fakulte, Katedre  etnológie a etnomuzikológie v Nitre, kde prednášal vybrané kapitoly z etnomuzikológie a základy materiálnej kultúry v ľudovej tradícii.

Tradičné interpretačné techniky píšťaľkárov bývalej Zvolenskej stolice – prednáška

Meno organizátora: ÚĽUV
Fotografie
Podobné podujatia
Kreatívny kurz OBRAZ Z PAVERPOLU
Overené podujatieKreatívny kurz OBRAZ Z PAVERPOLU
Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava, Bratislava
Kultúrny večer na tému ZÁHADA DOBRA A ZLA
Overené podujatieKultúrny večer na tému ZÁHADA DOBRA A ZLA
Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava, Bratislava