Kam na výlet: Tufové pivnice - Baďan

Baďan
48.323268 N 18.865215 E, zobraziť najkratšiu trasu
+421 918892842
V chotári obce Baďan, v časti Klastava („na Háji“), ktorá je súčasťou obce Baďan od roku 1971, sú zachované staré pivnice. Tieto pivnice miestny obyvatelia obce Klastava, po druhej svetovej vojne, využívali predovšetkým na uskladnenie zemiakov, zeleniny, ovocia, či domáceho vína. Aktívne ich využívali do roku 1970.  Ľudia časom však neocenili kvalitu týchto pivníc. Porobili si tak vlastné a do týchto pomerne vzdialených pivníc, už viac nemuseli chodiť.
Tufové pivnice v Klastave archeologicky preskúmal Andrej Kmeť. Zistil, že sú ručne vytesané do trachytového tufu a slúžili ľuďom už v čase tureckých obliehaní. Z rozprávania starších ľudí sa predpokladá, že tieto  tufové pivnice, v čase tureckých nájazdov, slúžili ako sýpky, alebo úkryty. Pred tureckým vpádom vraj slúžili ako väzenie. Pravdepodobne pochádzajú zo staroslovanského obdobia, mohli vzniknúť niekedy pred 9. storočím.
Je ich 6 možno 7, no väčšina z nich je zasypaná. V súčasnosti sú sprístupnené 4 pivnice. Pivnice sa nachádzajú nad cintorínom, v blízkosti lesa. Neďaleko sú jarky, ktoré slúžili ako vstupy. Takže do sýpok sa dalo dostať aj „odspodu“ – vozom. Pivnice sú vytesané v skale, všetko je z kameňa, iba dvere a zárubne sú drevené. Vnútri sú miestnosti v tvare fľaše. Na vrchu je otvor s priemerom cca 60 cm, dolu sa priestor rozširuje, je väčší, čo nanápadne pripomína tvar fľaše. Vnútri pivníc je skoro stále rovnaká teplota. Počas zimy a leta sa teplota mení minimálne. Pohybuje sa od 12 do 17 °C. Niektorý ľudia, sú v domnienke, že tufové bralo, v ktorom sa pivnice nachádzajú, môže siahať pomerne ďaleko.


Podeľte sa o zážitky
Fotografie - tip na výlet