TULIP RUN - Jarný beh

Podujatie Martin

TULIP RUN - Jarný beh

P R O P O Z Í C I E
JARNÉHO BEHU ZDRAVIA 2019

Organizátor: Atletický klub ZŤS Martin, Obchodné centrum Tulip a Olympijský klub Turiec

Termín: Nedeľa 5. mája 2019

Miesto konania: Nábrežie rieky Turiec, za Obchodným centrom Tulip v Martine.

Časový program, dĺžka tratí a vekové kategórie (rozhoduje rok narodenia):

12:00 Prezentácia (končí 15 minút pred štartom každej kategórie),
13:00 150 m prípravka (ročník 2010 a mladší),
13:10 300 m najmladšie žiactvo (ročník 2008-2009)
13:20 600 m mladšie žiactvo (ročník 2006-2007),
13:30 1000 m staršie žiactvo (ročník 2004-2005),
13:40 3000 m mládež (ročník 2000-2003),
5000 m muži do 40 rokov (1980-1999), nad 40 rokov (1970-1979), nad 50 rokov (1960-1969) a nad 60 rokov (1959 a starší),
5000 m ženy do 40 rokov (1980-1999) a nad 40 rokov (1979 a staršie)
14:15 Slávnostný ceremoniál vyhlásenia víťazov

Prihlášky: V deň pretekov, od 12. hodiny v kancelárii pretekov

Štartovný poplatok: žiactvo a mládež bez poplatku, dospelí 2 eurá

Šatne a WC: Pri nepriaznivom počasí stany na prezlečenie, toalety v obchodnom centre

Trať: Nábrežie po oboch stranách rieky Turiec, medzi mostami pri Fatre a pri „Slimáku“, štart a cieľ pri Tulipe. Trať je úradne premeraná. Povrch trate dlažba a asfalt.

Ceny: Žiactvo a mládež medaily a diplomy, ostatní vecné ceny pri účasti najmenej 3 bežcov v kategórii.

Predpis: Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií.

12:00 – 16:00

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Fotografie
Podobné podujatia