Tuning Show Bardejov #8 - 2020

Podujatie Bardejov

Tuning Show Bardejov #8 - 2020

Podujatie sa ruší z dôvodu opatrení prijatých vládou Slovenskej republiky proti šíreniu sa nákazy koronavírusu.
S platnosťou od 01.09.2020 je na územi Slovenskej republiky zakázané organizovať podujatia s návštevnosťou nad 1000 ľudí, do čoho spadá aj podujatie Tuning Show Bardejov.
Veľmi nás to mrzí jednak kvôli premárnenému času, ktorý sa venoval príprave zrazu, ale hlavne kvôli Vám, ktorí ste sa tešili a chceli ste prísť podporiť toto podujatie.
Ďakujeme za pochopenie, zdravie nás všetkých je prvoradé.

----------

🇬🇧
The event is canceled due to measures taken by the Government of the Slovak Republic against the spread of coronavirus infection. With effect from 01.09.2020, it is forbidden to organize events in the Slovak Republic with an attendance of over 1,000 people, which includes the Tuning Show Bardejov event. We are very sorry, partly because of the wasted time spent preparing suddenly, but mainly because of those of you who were looking forward to it and wanted to come and support this event. Thank you for your understanding, the health of us all is most important.

Začiatok podujatia: 12. 9. 2020 9:00:00
Koniec podujatia: 12. 9. 2020 21:00:00

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Fotografie
Podobné podujatia
Žiadne podujatie.