Tvorivé dielne - podložky zo šúpolia

Podujatie Sliač

Tvorivé dielne - podložky zo šúpolia

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO SLIAČ
organizuje pre verejnosť 30. septembra 2019 o 16. 00 hod.
TVORIVÉ DIELNE – zamerané na výrobu podložiek zo šúpolia
v zasadacej miestnosti Mestského kultúrneho strediska Sliač

Na tvorivé dielne je potrebné prihlásiť sa vopred v Mestskom kultúrnom stredisku. t.č. 0455442202 , msks.sliac@gmail.com.,
vstupné 3,- €.

Fotografie
Podobné podujatia