UČITEĽSKÝ KONCERT

Podujatie Levice

UČITEĽSKÝ KONCERT

koncert učiteľov Základnej umeleckej školy v Leviciach. Vstupné dobrovoľné.
Výťažok zo dobrovoľného vstupného bude venovaný na podporu umeleckého vzdelávania detí a mládeže v Leviciach.

Fotografie
Podobné podujatia