ÚNOS / FILMY NA PLÁTNE

Podujatie Poprad

ÚNOS / FILMY NA PLÁTNE

Posledný deň prvého roku mladej slovenskej republiky sa chýli ku koncu. Všetci oslavujú. Marta sa
snaží domôcť spravodlivosti pre seba, pre mŕtveho, pre jeho mamu, pre svojho zavraždeného brata a
pre nás všetkých, ktorí sme mlčanlivými svedkami udalostí, na ktoré nikdy nesmieme zabudnúť…

18.8.2018   20:30

Fotografie
Podobné podujatia