Podujatia, akcie Utekáč

Adresa - Obecný úrad
Utekáč 848/52
985 06 Utekáč
Kontakty
Telefón: 047 451 41 31
Mobil: 0911 252 433;0910 487 273
E-mail: obecutekacstonline.sk
Web obce
Najbližšie podujatia v obci od 22.09.2021
Žiadne podujatie.
Fotografie z podujatí v obci Utekáč
História podujatí

Názov obce Utekáč vznikol údajne podľa úteku uhorského kráľa Belu IV. so svojou družinou cez údolie pred tatárskym vojskom. Okolie Utekáča v rokoch 1553 až 1598 v čase osmansko-tureckých vpádov bolo husto pokryté hlbokými lesmi, ktoré sa stali dobrým útočiskom ľudí pred vpádmi. Prvá písomná zmienka o obci sa zachovala v záznamoch Banského štátneho archívu v Banskej Bystrici v roku 1593. História obce je úzko spätá so sklárskou výrobou. Utekáč sa dostal do povedomia ľudí vznikom sklárne, ktorú založil v roku 1787 gróf Anton Forgáč. Mnohí pracovníci prišli z Bavorska, Rakúska a z Čiech.Gróf Forgáč zaviedol budenie sklárov v Utekáči tak, že miestny šmelcír po natavení skloviny prechádzal sklárskou kolóniou a klepaním na liatinu ich zvolával do práce. Táto tradícia pretrvala viac ako 100 rokov. Neskôr sklárne patrili rodine Kuchynkovcov. Podľa ich dcéry, ktorej sklárne daroval, dostali meno Clara. Neskôr patrili nemeckej sklárskej rodine Bauerovcov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj obce, postavenie školy, kvalifikovaného učiteľa, ako aj o školskú dochádzku všetkých sklárskych detí. Počas svojej existencie prešla obec i skláreň viacerými vývojovými etapami. Novodobá história Utekáča sa začala písať po roku 1993, kedy sa dovtedy ako miestna časť osamostatnila od Kokavy nad Rimavicou. V 90. rokoch 20. storočia skláreň zápasila s ekonomickými problémami, ktoré skončili jej existenciu. Utekáč svojou tvorbou preslávilo aj známe "trio Kubincovcov" - fujaristov, interpretov slovenskej ľudovej hudby a výrobcov fujár.

V súčasnosti má obec 1005 obyvateľov a rozlohu 2688 ha. Okolo obce sa tiahne veniec horských pásiem patriacich do sústavy Slovenského rudohoria. Nadmorská výška sa pohybuje od 450 do 910 m nad morom. Celé územie sa vyznačuje členitosťou a svahovitosťou terénu pohybujúcou sa okolo 30 stupňov. Rozsiahlosť územia má značný vplyv na klimatické pomery, ktoré sa v jeho jednotlivých častiach od seba odlišujú.

Kultúrna a spoločenské akcie sa konajú v kultúrnom dome.Budova kultúrneho domu  je spoločná s obecným úradom. V kultúrnom dome sa nachádza sála s kapacitou 100 miest  a zasadačka 30 miest. V obci sa nachádza ZŠ s MŠ a v jej areály je  novovybudované multifunkčné ihrisko .Areál futbalového ihriska je udržiavaný a vhodný aj  pre súťaže na regionálnej úrovni. V obci pracuje KST, FO TJ ISKRA UTEKÁČ, DHZ,ZO SZPB,ZO SZP, OZ Prvá Iskra. Občania ako ja mládež v mladšom aj strednom veku využíva na športové a kultúrne vyžitie obidva ihriská.Obec je východiskom do okolitých turistických terénov po značkových trasách a účelových lesných cestách. Turisti užívajú buď cyklotrasy alebo náučné chodníky. Katastrom obce a obcou  prechádzajú tieto registrované cyklotrasy Ipeľský náučný chodník - dĺžka 10,4 km a Rudohorská magistrála - dĺžka 100 km. Turistické trasy so značením ( červené, modré, žlté a zelené ) Kokava nad Rimavicou - Klenovec- Tisovec - dĺžka 23 km, Utekáč- sedlo Pereš- Tri chotáre - dĺžka 12,8 km, Slopovo- Sedlo Pereš- Kokava nad Rimavicou - dĺžka 10,7 km, Ráztočné - Cisárske sedlo - Utekáč - dĺžka 6,2 km.

Okolie obce je pokryté lesmi. Bohaté na lesnú zver a lesné plody ponúkajú široké možnosti využitia pre rozvoj cestovného ruchu regiónu. Okrem chatárčenia a farmárčenia sú tu v zime ideálne podmienky pre bežecké, ako aj zjazdové lyžovanie. Lyžiarske vleky sú priamo v obci Utekáč s prístupom od štátnej cesty. Terén je vhodný aj pre náročných lyžiarov. V miestnych častiach Drahová a Havrilovo je zachovaný základný ráz starých dreveníc, bývalých starousadlíkov.


 

Podujatia v obci Utekáč. Sekcia tradičné podujatia.

 

Fašiangy
Festival histórie a remesiel
Ples rodákov

 

Organizujete podujatia v obci Utekáč ? Pridajte bezplatne Vaše podujatie na stránky AjDnes.sk