Vansovej Lomnička

Podujatie Kežmarok

Vansovej Lomnička

VANSOVEJ LOMNIČKA
Festival umeleckého prednesu poézie a prózy žien

Okresná organizácia Únie žien Slovenska Kežmarok a Mestské kultúrne stredisko Kežmarok vás pozývajú na okresné kolo 53. ročníka súťaže v prednese poézie a prózy žien a dievčat, ktoré sa uskutoční 25. februára 2020 (utorok) o 14.00 h v Mestskom kultúrnom stredisku Kežmarok, Starý trh 46.

Prihlásiť do súťaže sa môžete do 14. 2. 2020 v MsKS, Starý trh 47, Kežmarok, e-mailom na programy@mskskezmarok.sk, alebo v Kežmarskej informačnej agentúre, Hlavné námestie 64, Kežmarok.

Súťaží sa v kategóriách:

I. kategória:
poézia od 16 rokov do 25 rokov
próza od 16 rokov do 25 rokov

II. kategória:
poézia od 25 rokov do 40 rokov
próza od 25 rokov do 40 rokov

III. kategória:
poézia nad 40 rokov
próza nad 40 rokov

Vlastná tvorba bude zaradená do kategórie poézia alebo próza.

Poézia: 6 minút
Próza: 8 minút
Požadujeme striktné dodržanie časového limitu. Pri jeho nedodržaní nebude recitátorka hodnotená odbornou porotou.

Začiatok podujatia: 25. 2. 2020 14:00:00
Koniec podujatia: 25. 2. 2020 17:00:00

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Fotografie
Podobné podujatia