Vedomá nevedomosť

Podujatie Detva

Vedomá nevedomosť
Pridať do môjho kalendára
Výstavy a veľtrhy
Web organizátora:
arteska.org/
Ďalšie podujatia v meste Detva
Podrobnejšie informácie: info@arteska.org

Či už si to chceme priznať alebo nie, každý z nás pred niečím „zatvára oči“. Zakrýva si ich rukami v prípade strachu z možného nebezpečenstva. Z niečoho nepoznaného, či nepríjemného. Je to automatická reakcia. Obranný, väčšinou podvedomý reflex.

Dalo by sa však pomyselné zakrývanie si očí pred problémami (nielen) globálneho rozmeru takisto považovať za „nevinnú“ podvedomú reakciu?

V dnešnej dobe vyspelých technológií sa o problémoch – ako v okolí našich domovov, tak aj na opačnom konci zemegule, dozvieme v priebehu niekoľkých minút. Aj napriek tomu však ešte stále mnohí neprikladajú veľký význam týmto červeným výkričníkom. Či už ide o občianske vojny, pytliactvo alebo o plastové zamorenie našej Zeme.

Tento rok som sa počas môjho cestovania rozhodla postupne zachytiť okamihy, objekty a ľudí, ktorí sa mi zdali byť svojím spôsobom istým počtom populácie prehliadaní. Výstava s názvom „Vedomá nevedomosť“ zahŕňa niekoľko okruhov. Jedným z nich je aj otázka LGBTQ – Ball of Shame a dúhový pochod. Ďalšími sú napríklad kolektívna slepota, ľudia bez domova, samota, či závislosť.

Katarína Tučeková

Som študentkou druhého ročníka filozofickej fakulty Masarykovej univerzity, odbor Teória interaktívnych médií. Umenie je s mojím životom popreplietané už odmalička. Konkrétne fotografovaniu som sa začala venovať ešte ako 11 ročná. Vtedy to však boli len obyčajné pokusy o zachytenie môjho každodenného života. Približne od začiatku strednej školy som sa fotografii začala venovať intenzívnejšie a zamerala som sa na umeleckú fotografiu. V posledných rokoch si ma čím ďalej, tým viac získalo fotenie  „momentiek“ – najmä zachytenie emócií ľudí a prehliadaných detailov.

Whether we want to admit it or not, each of us “closes our eyes” to something. He covers them with his hands in case of fear of possible danger. From something unknown or unpleasant. It’s an automatic response. Defensive, mostly subconscious reflex.
But could the imaginary covering of eyes from problems (not only) of the global dimension also be considered an „innocent“ subconscious reaction?
In today’s advanced technology, we will learn about the problems – both around our homes and across the globe – in minutes. However, many still do not attach much importance to these red exclamation marks. Whether civil war, poaching or plastic infestation of our Earth.
This year, as I traveled, I decided to gradually capture moments, objects, and people who seemed to be a sort of population of browsing in a way. The exhibition entitled “Conscious Ignorance” includes several topics. One of them is the question of LGBTQ – Ball of Shame and the rainbow march. Others include collective blindness, homeless people, loneliness, and addiction.

Katarína Tučeková
I am a student of the second year of the Faculty of Arts, Masaryk University, specialization Theory of Interactive Media. Art has been intertwined with my life since childhood. I started to focus on photography when I was 11 years old. At that time, however, these were mere attempts to capture my daily life. Approximately from the beginning of high school, I started to focus on photography more intensively and focused on artistic photography. In recent years, the more snapshots of “snapshots” have become more and more important, especially capturing people’s emotions and overlooked details.


Výstava je súčasťou Festivalu vizuálneho umenia Rok 30, ktorý prebieha v Dome umenia Arteska od 31.5. do 17.11.2019

Festival Rok 30 podporili: Fond na podporu umenia a Nadácia SPP

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Meno organizátora: Dom umenia Arteska
Fotografie
Podobné podujatia
LETO V MÚZEU 2021
Overené podujatieLETO V MÚZEU 2021
Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica
Výstava KLIMATICKÁ SPRAVODLIVOSŤ
Overené podujatieVýstava KLIMATICKÁ SPRAVODLIVOSŤ
Slovenské banské múzeum-Banské múzeum v prírode (skanzen), Banská Štiavnica
Žiadny obrázok
Overené podujatieABC stavebníctva-Záhrada
Mestská športová hala, Prešov
LETO V MÚZEU 2021
Overené podujatieLETO V MÚZEU 2021
Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica
Žiadny obrázok
Overené podujatieAKVATERA
Expo Center, Trenčín