Podujatia, akcie Veľké Dvorany

Adresa - Obecný úrad
2
956 01 Bojná
Kontakty
Telefón: 038 537 32 22
Mobil: 0905 934 509
E-mail: ouv.dvoranycentrum.sk
Web obce
Najbližšie podujatia v obci od 05.12.2021
Žiadne podujatie.
Fotografie z podujatí v obci Veľké Dvorany

Čo sa týka cestovného ruchu, ten je veľmi dôležitým faktorom pre rozvoj územia. Cestovný ruch sa skladá z primárnej a sekundárnej ponuky. Primárna ponuka cestovného ruchu zahŕňa atraktívne prírodné podmienky. Ide hlavne o pekné a tiché prírodné prostredie. Obec Veľké Dvorany má výborné prírodné podmienky, ktoré sú predpokladom pre rozvoj cestovného ruchu a rekreácie, a to najmä v letnom období. V obci sa nachádza viacúčelové ihrisko a futbalový štadión. K primárnej ponuke patria aj historické a kultúrne pamiatky. Obec by sa mala snažiť udržiavať svoje kultúrne a historické pamiatky v dobrom stave. Tak chráni nielen svoj kultúrny a historický odkaz, ale spôsobí aj to, že obec bude krajšia, keďže na jej území sa nebudú nachádzať chátrajúce pamiatky v zlom stave. Z kultúrno-historických pamiatok sa tu nachádza rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie z roku 1332, náhrobná doska Michala Grajczera z roku 1739, socha sv. Jána Nepomuckého (1761), náhrobné kamene z 18. a 19. storočia, drevený prícestný kríž z konca 19. storočia, prícestný kríž z umelého kameňa z polovice 20. storočia a kamenný ústredný kríž cintorína z roku 1929 postavený na pamiatku padlým v 1. svetovej vojne. Ak ide o sekundárnu ponuku CR, tak v obci sa nenachádzajú žiadne ubytovacie ani stravovacie zariadenia. Vo Veľkých Dvoranoch sa počas roka konajú rôzne podujatia a spoločenské akcie. Tieto podujatia a akcie sú určené nielen pre obyvateľov samotnej obce, ale aj obyvateľom okolitých obcí či širšieho okolia. Niektoré podujatia sa konajú každoročne a iné iba príležitostne. V nasledujúcej tabuľke možno vidieť mesiace, v ktorých sa podujatia a akcie konajú.

 

Organizované podujatia v obci Podujatia v obci a pravidelné kultúrno-spoločenské akcie

Mesiac Názov podujatia Organizácia /usporiadateľ

-          január Maškarný ples - deti obec

-         máj Oslavy dňa matiek obec

-         jún MDD – športový deň obec

-         júl Otvorenie prázdnin obec

-          september Hody – tanečná zábava TJ

-         december Príchod Mikuláša-rozsvietenie vianočného stromčeka obec

-          Silvestrovský futbalový zápas TJ Silvestrovský ohňostroj - zábava obec

Podujatia v obci Veľké Dvorany. Sekcia tradičné podujatia.

 

 

Organizujete podujatia v obci Veľké Dvorany ? Pridajte bezplatne Vaše podujatie na stránky AjDnes.sk