Vernárske foklorne slávnosti

Podujatie Vernár

12. ročník - Vernárske folklorne slávnosti
Meno organizátora: Obec Vernár a Folklórna skupina Vernár
Fotografie
Podobné podujatia