Vernárske folklórne slávnosti - 9. ročník

Podujatie Vernár

Vernárske folklórne slávnosti sú každoročnou oslavou tradičného autentického folklóru, hudby, spevu, tanca a ľudových zvykov. 

Viac informácií o konaní Vernárskych folklórnych slávností nájdete na stránke www.vernar.sk

Meno organizátora: Obec Vernár, FS Vernár
Fotografie
Podobné podujatia