Vernisáž - Pod povrchom // Tabačka Gallery

Podujatie Košice

Vernisáž - Pod povrchom // Tabačka Gallery

Pod povrchom / Poľské umenie

Autori : Marcin Mierzicki, Karol Rębisz, Maciej Połynko, Sławek Toman, Magda Starska, Kamil Wnuk, Tomek Mróz, Maks Cieślak, Aleka Polis, Piotr Bujak, Rafał Jakubowicz

Kurátor: Marta Ryczkowska

Výstava "Pod povrchom / Poľské umieni" sa zaoberá cenzúrou ako súčasťou umenia. Poľskí umelci, pri snahe znázorniť dnešný svet, používajú rôznorodé stratégie: v prostredí demokracie, podmienenom radikálnymi nacionalistickými tendenciami, xenofóbiou a narastajúcim autoritárstvom. Umelecký svet, sféra vyplnená dielami, často oslavovanými práve pre ich transgresívne a kontroverzné prvky, v boji za slobodu vyjadrenia neustále rebeluje voči štandardom decentnosti a dobrého vkusu. Napriec historiou
Umelecké práce v priebehu histórie často podliehali zmenám, snahám o umlčanie či dokonca deštrukciu z dôvodu ich obsahu, ktorý bol dobovo neakceptovateľný. Dôvody mali či už náboženský, sociálny alebo politický charakter. V dnešnej dobe získava cenzúra v umeleckom koncepte nový význam, spojený s aktuálnou socio-politickou situáciou. Umelci, prezentujúci sa v rámci tejto výstavy, sa zaoberajú rôznymi médiami a skúmajú rozličné témy, spája ich však pevná vôľa vyjadriť svoju nezávislosť od aktuálnych politických prúdov. Vyjadrujú sa pomocou širokej škály prostriedkov a skúmajú termín cenzúry tak z globálnej, ako aj z priamej, individuálnej perspektívy.

Výstava potrvá do 28. 10. 2016.

Miesto konania podujatia: Tabačka Kulturfabrik, Gorkého 2, Košice
Dátum začiatku podujatia: 28. Septembra 2016 20:00
Dátum ukončenia podujatia: 28. Septembra 2016 22:00
Pravdepodobné súradnice: 48.7291N 21.2559E

Prípadné zmeny si preverte na webe podujatia Vernisáž - Pod povrchom // Tabačka Gallery

Fotografie
Podobné podujatia