VERNISÁŽ VÝSTAVY RADOSŤ VO FARBÁCH

Podujatie Ružomberok

VERNISÁŽ VÝSTAVY RADOSŤ VO FARBÁCH

Pozývame vás na vernisáž výstavy obrazov Mgr. Heleny Galbavej rod. Sandanusovej.

Sprievodné slovo: Doc. akad. mal. Pavol Rusko ArtD.
Klavír: Mgr. art. Katarína Kameníková, absolventka VŠMU v Bratislave

Výstava je pre verejnosť sprístupnená v tieto dni:
Pondelok 02.07.2018 o 15:30 hod. vernisáž
Streda 04.07.2018 od 14:00 do 17:00 hod.
Piatok 06.07.2018 od 14:00 do 17:00 hod.
Streda 11.07.2018 od 14:00 do 17:00 hod.
Piatok 13.07.2018 od 14:00 do 17:00 hod.
Streda 18.07.2018 od 14:00 do 17:00 hod.
Piatok 20.07.2018 od 14:00 do 17:00 hod.
Streda 25.07.2018 od 14:00 do 17:00 hod.
Piatok 27.07.2018 od 14:00 do 17:00 hod.

Mgr. Helena Galbavá sa narodila v Ružomberku pred 63 rokmi. Už na základnej škole prejavovala záujem o výtvarné techniky a tu aj dostala prvú pochvalu, ako výtvarne nadaná žiačka. Jej prvý vydarený obrázok putoval na výstavu do Japonska. I keď sa túžila stať módnou návrhárkou, napokon sa rozhodla pre štúdium farmácie, ktoré dokončila v roku 1978. V roku 1992 s manželom zriadila jednu z prvých súkromných lekární na Slovensku. K maľovaniu sa vrátila pred 13 rokmi, keď spolu s dcérou Helenkou navštevovala Základnú umeleckú školu a neskôr akreditovaný kurz maľby Ministerstva školstva. V roku 2012 spolu s manželom založila súkromnú galériu Karpaty Art Gallery, ktorá dávala priestor na prezentáciu profesionálnym i amatérskym tvorcom. Počas jej fungovania usporiadali viac ako 70 výstav.
    
Príroda už od nepamäti pre človeka predstavuje nekonečný zdroj inšpirácie. Ten sa ju vždy snažil pretvárať tak, aby mu slúžila, za čo ju mal vo veľkej úcte. Zásahy človeka do krajiny sú však často ničivé a devastačné. Preto si musíme vážiť ľudí, ktorí svojimi schopnosťami a talentom vyzdvihujú krásu prírody v jej nedotknutej podobe. Príroda je totiž neustálim inšpiračným zdrojom tvorivého snaženia básnikov, hudobníkov ale aj výtvarníkov. Toto snaženie vo výtvarnom vyjadrení nachádzame aj v tvorbe Heleny Galbavej. Téma prírody je prítomná vo všetkých aspektoch jej tvorby. Pôvod tohto zamerania je pravdepodobne hlboko zakorenený v jej vnútri a krajine malebného Liptova, kde sa autorka narodila. Práve tento malý kúsok zeme je so svojimi jedinými prírodnými zákonitosťami tak špecifický pre celé Slovensko a jeho kultúru. Mnoho výtvarných umelcov sem prichádzalo hľadať inšpiráciu a výnimočné námety pre svoje diela. Výnimkou nie je ani Helena Galbavá. Tá však túto "pieseň zeme" nosí stále so sebou a pomocou plátna a farieb sa snaží podať svoje pocity aj ostatným. Ťažiskom tvorby autorky je krajinomaľba a maľba zátiší v ktorej vychádza z prirodzenej krásy zobrazovaných námetov a hravou formou hľadá väzby medzi skutočnosťou a vlastným pocitom. Zobrazuje metamorfózy prírody či už v monumentálnejšej alebo komornej podobe. Okrem zátiší a krajinárskych prác v jej tvorbe nachádzame aj abstraktné kompozície či maľbu na textil - hodváb, ktoré sú pre autorku arteterapiou. Aj tu hľadá inšpiráciu v prírodných motívoch, pohráva sa s kompozíciou, námety štylizuje pričom kladie dôraz na dynamiku kontrastu. Samostatnú skupinu prác tvoria obrazy namaľované špachtľou, ktoré záujmu svojou dynamikou a kompaktnosťou.

Celú tvorbu autorky charakterizuje farebná jednotnosť, práca s hmotou, ale predovšetkým hravosť, hľadanie rovnováhy a nehasnúci záujem o maľbu. Vystavená kolekcia prác predstavuje prierez tvorbou Heleny Galbavej, jej lásky k umeniu, prírode, kvetom, rodnému kraju a ľuďom.

Je vydatá za manžela Ferka, vychovali spolu 4 deti a žije v Handlovej.

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Fotografie
Podobné podujatia