Vianočná kvapka krvi 2017

Podujatie Necpaly

Vianočná kvapka krvi 2017

V piatok 15. decembra 2017 pozývame dobrovoľných darcov na odber krvi v Prievidzi. Podujatie organizujú Slovenský Červený kríž, územný spolok Prievidza v spolupráci s mestom Prievidza.
Odber sa bude konať od 8.00 do 10.00 hod v Kultúrnom dome Necpaly v Prievidzi. Najvzácnejšiu tekutinu môže darovať každý, kto dovŕšil vek 18 rokov a spĺňa podmienky dobrovoľného darcu krvi. Priniesť so sebou si treba preukaz totožnosti, preukaz poistenca a legitimáciu darcu krvi (ak už bola darcovi vystavená). Viac informácií o pravidlách a podmienkach darovania krvi nájdete na www.redcross.sk.

Fotografie
Podobné podujatia