VIDEO ako marketingový nástroj

Podujatie Bratislava

VIDEO ako marketingový nástroj

VIDEO patrí v súčasnosti medzi najpopulárnejšie digitálne MARKETINGOVÉ nástroje a predstavuje efektívny spôsob, ako osloviť Vašich budúcich zákazníkov. Aké sú VÝHODY VIDEA oproti iným komunikačným prostriedkom? Nenechajte si ujsť náš seminár, na ktorom získate základný prehľad o možnostiach využitia video marketingu pre Vaše budúce PODNIKANIE.

ČO SA DOZVIETE?
- ako odkomunikovať svoju značku video obsahom
- platformy online videa - výhody a nevýhody vybraných sociálnych sietí
- ako si poradiť s video stratégiou
- ako správne zvoliť žáner či typ videa pre Vašu komunikačnú/marketingovú stratégiu
- ako na výber vhodnej formy produkcie videa

KTO JE VÁŠ LEKTOR?
Ladislav Bóna alias Shadex pôsobí ako online video špecialista v produkčnej spoločnosti Playground13, a je tiež spolutvorcom Youtube stratégie pre televíziu Markíza. Video stratégie vytváral aj pre developerskú spoločnosť CORWIN. Na pravidelnej báze bloguje pre mesačník Stratégie. Ako spíker prednáša na rozličných marketingových konferenciách a v reklamných agentúrach ako Triad Advertising, či v PR agentúre Seesame.

KEDY?
7.2.2018, 17.00-19.00 hod.

KDE?
Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2
Twin City Blok A
811 09 Bratislava

PRIHLÁSIŤ SA MÔŽETE TU: http://bit.ly/NPCvideomarketing
Ukončenie registrácie: 06.02.2018
Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.

Ukončenie registrácie: 6.2.2018
Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.
V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať: ap@npc.sk

Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861
PODMIENKY: Účastník musí byť fyzická osoba nepodnikateľ s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.
*Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja alebo študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.
*Pre fyzické osoby – nepodnikateľov s trvalým pobytom mimo územia Bratislavského kraja, na ktorých sa nevzťahuje výnimka, sú v súčasnosti pripravované regionálne národné projekty, v rámci ktorých sa budú môcť zúčastniť podobných seminárov. O možnostiach čerpania týchto služieb bude verejnosť včas informovaná.

1. Prečo iba Bratislavský kraj?
Tento seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja. Semináru sa môžu zúčastniť fyzické osoby – nepodnikatelia s trvalým pobytom na území Bratislavského kraja.

2. Prečo nepodnikateľ?
Tento seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, ktorý je určený len pre fyzické osoby – nepodnikateľov. Podnikatelia sa môžu zúčastniť podobných služieb, ktoré budú zverejnené v rámci nadchádzajúcich udalostí Slovak Business Agency.

Miesto konania podujatia: Slovak Business Agency, Karadžičova 2 - Twin City Blok A, Bratislava
Vstupenky: http://bit.ly/NPCvideomarketing
Dátum začiatku podujatia: 7. Februára 2018 17:00
Dátum ukončenia podujatia: 7. Februára 2018 19:00
Pravdepodobné súradnice: 48.1454N 17.1236E

Prípadné zmeny si preverte na webe podujatia VIDEO ako marketingový nástroj

Meno organizátora: Slovak Business Agency
Fotografie
Podobné podujatia
Telefonická a e-mailová komunikácia v pracovnom prostredí
Overené podujatieTelefonická a e-mailová komunikácia v pracovnom prostredí
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava
Víkendový seminár NIKOLA TESLA A ETIKA VO VEDE
Overené podujatieVíkendový seminár NIKOLA TESLA A ETIKA VO VEDE
Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava, Bratislava
Budovanie vlastnej značky
Overené podujatieBudovanie vlastnej značky
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava
Ako si stanoviť priority a byť pánom svojho času (time manažment)
Overené podujatieAko si stanoviť priority a byť pánom svojho času (time manažment)
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava