Vítanie Mikuláša v Novom Meste 2018

Podujatie Nové Mesto nad Váhom

Vítanie Mikuláša v Novom Meste

15.00 hod.

Námestie slobody

vystúpenie detí MŠ z elok. pracoviska Hviezdoslavova ul.,
a žiakov základnej umeleckej školy

16.00 hod.

Námestie slobody

privítanie sv. Mikuláša (centrum voľného času)
Vystúpenia detí, obdarúvanie detí

17.00 hod.

Spoločenský dom

Bábkové predstavenie Divadielka galéria
Adamko medzi chrobáčikmi - divadelné predstavenie pre deti a
Mikulášska diskotéka pre deti

Fotografie
Podobné podujatia