Podujatia, akcie Vlčany

Adresa - Obecný úrad
Hlavná 1
925 84 Vlčany
Kontakty
Telefón: 031 779 42 84,42 47
Mobil: 0915 741 138,0918 460 859
E-mail: obecvlcanystonline.sk
Web obce
Najbližšie podujatia v obci od 23.10.2021
Žiadne podujatie.
Fotografie z podujatí v obci Vlčany
História podujatí
Kostol reformovanej cirkvi
   Obyvatelia Vlčian prijali reformáciu v druhej polovici 16. storočia. Prvý kostol v roku 1724 bol pri povodniach zničený. Stavba nového kostola bola dokončená v roku 1785 a bol vysvätený 27. novembra 1785. V roku 1787 dala cirkev zhotoviť zvon v Bratislave a neskôr, v roku 1793 bol ďalší zvon vyhotovený v Budíne. Keďže v tej dobe kostol nemal vežu, zvonica sa nachádzala pravdepodobne vedľa kostola. V roku 1808 ku kostolu dobudovali vežu. Okrem už dvoch existujúcich chórov bol v roku 1829 oproti kazateľnici vybudovaný pre mužov i tretí chór. Pri prestavbe v roku 1855 boli na vežu umiestnené i vežové hodiny, ktoré zhotovil zámočník János Szente z Palárikova. Veža kostola bola prestavaná a zvýšená ešte jedenkrát, v roku 1888, kedy bola prestavaná do súčasnej výšky 32 metrov. V roku 1901 daroval János Mile s manželkou Lídiou Tóth cirkvi organ. V roku 1903 kostol bol doplnený oltárom a krstiteľnicou, ktoré boli zhotovené z bieleho carrarského mramoru. Počas I. svetovej vojny, 31. augusta 1916 boli úradne zhabané dva väčšie zvony. Cirkev vyzbierala financie a dala v roku 1922 v Trnave, vo firme Fischer zhotoviť jeden 530 kilový a jeden 322 kilový zvon. Počas II. svetovej vojny, 10. mája 1944 bol menší zvon znova úradne zhabaný.

Rímskokatolícky kostolKatolícka fara
   Výstavba katolíckeho kostola sa začala začiatkom 19. storočia s podporou zemepána Józsefa Károlyiho. Po jeho skorej smrti výstavbu kostola dokončila v roku 1808 jeho manželka, Erzsébet Waldstein Wartenberg. Nad vchodom je umiestnený rodový erb rodiny Károlyi a Waldstein. Kostol je jednoloďový so vstavanou vežou. Vnútorné zariadenie kostola pochádza z 19. storočia.
Na hlavnom oltári je maľba znázorňujúca Svätú rodinu.Pomník I. svetovej vojnyPomník II. svetovej vojny
Pomník odhalený 5. októbra 1930 bol postavený na pamiatku 198 padlých vlčianskych hrdinov I. svetovej vojny. Pomník vytvoril šaliansky kamenár Ernő Fischer na základe plánov Ferenca Iványa. Na slávnostnom odhalení pomníka sa zišiel asi 5000 členný dav.Pomník vznikol prebudovaním pomníka s krajinskou zástavou. Nachádza sa vedľa pomníka I. svetovej vojny na hlavnom námestí.
 
Prievoz
Zoborská listina z roku 1113 už spomína prievoz pri usadlosti Forcas, čiže pri Vlčanoch. V dnešnej dobe prievoz zabezpečuje bezmotorová kompa, ktorá premáva bez vyberania poplatkov.
Na počesť 900 výročia prvej písomnej zmienky o obci v zoborskej listine z roku 1113 v parku pred zdravotným strediskom bol v roku 2013 postavený pomník - strom života s významnými dátumami a symbolmi. Pomník bol slávnostne odhalený dňa 6. októbra 2013. Na slávnosť boli pozvaní z Vlčian vysídlení, tí ktorí ešte žijú, a ich potomkovia, delegácie družobných obcí a starostovia obcí z Matúšovej zeme. Čestnými hosťami oslavy boli: Iván Bába štátny tajomník z Ministerstva zahraničných vecí Maďarska, ako hlavný patrón, profesor Miroslav Kusý, politológ, ktorý za svoju činnosť za slovensko-maďarské zmierenie v roku 2012 dostal Petőfiho cenu v Maďarsku, a pani profesorka histórie Katalin Vadkerty. Odovzdávacia slávnosť pamätníka sa začala o 10 hodine ekumenickou bohoslužbou v miestnom rímsko-katolickom kostole.  Kazateľmi bohoslužby boli katolický plebán Tamás Velencei a reformovaný farár Pál Erdélyi. Hodnosť bohoslužby zvýšili vystúpenia speváckých zborov Concordie z Komárna a miestneho spevokolu dôchodcov.

Na slávnosť boli pozvaní z Vlčian vysídlení, tí ktorí ešte žijú, a ich potomkovia, delegácie družobných obcí a starostovia obcí z Matúšovej zeme. Čestnými hosťami oslavy boli: Iván Bába štátny tajomník z Ministerstva zahraničných vecí Maďarska, ako hlavný patrón, profesor Miroslav Kusý, politológ, ktorý za svoju činnosť za slovensko-maďarské zmierenie v roku 2012 dostal Petőfiho cenu v Maďarsku, a pani profesorka histórie Katalin Vadkerty.

Odovzdávacia slávnosť pamätníka sa začala o 10 hodine ekumenickou bohoslužbou v miestnom rímsko-katolickom kostole.  Kazateľmi bohoslužby boli katolický plebán Tamás Velencei a reformovaný farár Pál Erdélyi. Hodnosť bohoslužby zvýšili vystúpenia speváckých zborov Concordie z Komárna a miestneho spevokolu dôchodcov. 

Kultúrne organizácie : 

MO CSEMADOKMATICA SLOVENSKÁ

Adresa: Vlčany, č. 1136
Ing. Gyula Iván - predseda
Kontakty: 0918/460 859, proexting@gmail.com

Kultúrne podujatia :

Vlčiansky jesenný jarmok - október

Majáles - máj

Rybárske preteky- máj, október


Adresa: Vlčany, č. 404
Zuzana Südiová - predsedkyňa

Bola postavená o niekoľko rokov neskôr ako kostol.
Jej stavbu podporoval vtedajší zemepán Lajos Károlyi.Podujatia v obci Vlčany. Sekcia tradičné podujatia.

 

 

Organizujete podujatia v obci Vlčany ? Pridajte bezplatne Vaše podujatie na stránky AjDnes.sk

Podujatia v obci Vlčany. Sekcia knižnice.

 

- 3998/2000-400/1315, Ľudová knižnica, , 031/7794926,

- 3998/2000-400/4015, Školská knižnica, Vlčany č. 1547, 031/7794083,

- 3998/2000-400/4181, Školská knižnica pri ZŠ s MŠ s VJM, Vlčany č. 1547, 031/7794094,