Vo Fiľakove sa otvorí výstava tradičných oblátnic

Podujatie Fiľakovo

 Vo Fiľakove sa otvorí výstava tradičných oblátnic
Pridať do môjho kalendára
Výstavy a veľtrhy
Web podujatia:
www.hradfilakovo.sk
Web organizátora:
www.hradfilakovo.sk
Ďalšie podujatia v meste Fiľakovo
Podrobnejšie informácie: 047 43 82 017

Hradné múzeum vo Fiľakove pozýva všetkých záujemcov na vernisáž výstavy s názvom „Sladké Vianoce”, ktorá sa v tradičnej predvianočnej atmosfére uskutoční 1. decembra 2022, o 16:00 hodine v galérii Mestského vlastivedného múzea.

Vo Fiľakove  existuje asi len málo domácností, ktoré by nemali spojitosť s niekdajšou miestnou zlievárňou. Pravdepodobne sa už mnohí stretli aj s liatinovými kliešťami na opekanie slaniny. Pomenej rozšírené, ale takisto zaužívané boli aj oblátnice na tzv. „mlynárske koláče“, ktoré si mnohí zadovážili formou „fušiek“. Mnohé z nich sa podobali dnešným elektrickým sendvičovačom alebo vaflovačom, ale existovali aj také, ktoré si zachovali známe tvary príznačné pre ľudovú kultúru, roztvárali sa pomocou rukovätí, a boli určené na pečenie v ohni alebo na sporáku. Najnovšia výstava Hradného múzea predstaví ich „predchodcov“, vyrábaných dedinskými kováčmi. Návštevníci uvidia na vidieku kedysi bežne používané a pre územie Palócov typické oblátnice na „mlynárske koláče”, ďalej oblátnice na vianočné oblátky, charakteristické pre celé územie historických žúp Novohrad a Gemer-Malohont, a v neposlednom rade oblátnice na hostie, známe v cirkevnom prostredí.

Pečenie oblátok sa často spomína v kuchárskych knihách ranonovovekej Strednej Európy a historického Uhorska. Roľnícke obyvateľstvo sa s oblátkami ako jedlom stretlo prostredníctvom katolíckej cirkvi, keďže stredovekým zvykom bolo, že kňazi, kantori a učitelia prinášali rodinám na Vianoce oblátky, za ktoré dostávali dary, v prípade učiteľov aj peniaze. Tieto oblátky sa jedli ako obradové jedlo na štedrú večeru. Tento zvyk – ktorý u nás výnimočným spôsobom pretrval až do 20. storočia – sa po reformácii zachoval aj v evanjelickej cirkvi.

Na výstave budú prezentované okrem mnohorako zdobených oblátnic pochádzajúcich z územia historického Novohradu a Gemera-Malohontu – prostredníctvom ďalších dobových predmetov a multimédie – aj paralely motívov vyrytých do kovu. Exponáty pochádzajú zo zbierok súkromného zberateľa Vilmosa Ladóczkiho, Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote, Novohradského múzea a galérie v Lučenci, fiľakovského františkánskeho kláštora, Hradného múzea vo Fiľakove a z digitálnej zbierky starých fotografií Zoltána Schnelczera. Výstava bude pre návštevníkov sprístupnená do 31. januára 2023.

Meno organizátora: Hradné múzeum vo Fiľakove
Fotografie
Podobné podujatia
Nitradog 2023
Overené podujatieNitradog 2023
Agrokomplex, Nitra
ABC stavebníctva-Záhrada
Overené podujatieABC stavebníctva-Záhrada
Športová hala Hotelovej akadémie, Prešov
výstava ABC stavebníctva-Záhrada
Overené podujatievýstava ABC stavebníctva-Záhrada
Športová hala na Baštovej, Prešov