Vráble CUP 2018

Podujatie Vráble

Vráble CUP 2018

Mesto Vráble, referát kultúry a športu oznamuje, že organizuje 2. Ročník turnaja v malom futbale, ktorý sa uskutoční 5. Júla 2018 na futbalovom štadióne na Dyčke. Súčasťou turnaja bude aj súťaž v kopaní jedenástok o peňažnú odmenu. O občerstvenie bude postarané.  Prihlášky môžete posielať do 3. Júla na mailovú adresu: ladislav.kovac@vrable.sk. Viac informácii na t.č. 0911 381 079 alebo mestskom úrade, 2. Poschodie, č. dverí 222.

Fotografie
Podobné podujatia