Vyjednávanie

Podujatie Bratislava

Cieľom vzdelávania je zdokonaliť sa a získať nové poznatky a zručnosti v oblasti vyjednávania, čo je dôležitou zručnosťou a kompetenciou v pracovnom, kariérovom, ale aj vzťahovom i osobnom živote.

Vzdelávanie je vhodnou súčasťou rozvojového vzdelávania pre manažérov, riadiacich pracovníkov, marketingových pracovníkov a obchodníkov, pracovníkov štátnej a verejnej správy, pracovníkov prvého kontaktu s klientmi a pre všetkých, ktorí majú obavy, či pri vyjednávaní obstoja, obávajú sa manipulácie alebo rýchlo prepadajú stresu, tréme a nátlaku.

Obsahová náplň:
• Úvod do problematiky – prečo skúmať protistranu
• Typológia vyjednávačov – podľa preferencií
• Podľa orientácie – podnikateľ, bavič, mysliteľ alebo partner
• Obávať sa, alebo neobávať protistrany
• Verbalita a neverbalita
• Trocha psychológie neuškodí
• Stratégie a taktiky vo vyjednávaní
• Mäkké a tvrdé techniky
• Umenie komunikácie
• Taktiky protistrany a ako im odolávať
• Čo robiť pri vyjednávaní
• Umenie negociácie
• Mediácia a riešenie konfliktov
• Vyjednávanie a negociácia
• Techniky negociácie
• Zaujímavé modelové situácie

Viac informácií a prihlášku nájdete na našej webovej stránke:
https://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pre-verejnost/vzdelavanie/manazment/vyjednavanie/
Meno organizátora: Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Fotografie
Podobné podujatia
Mediátor - 200-hodinový akreditovaný kurz
Overené podujatieMediátor - 200-hodinový akreditovaný kurz
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava
LingvaFest'2019
Overené podujatieLingvaFest'2019
Ekonomická Univerzita, Bratislava