Vynášanie Moreny 2019

Podujatie Dudince

Vynášanie Moreny

Morena, Morena! Za koho´s umrela?

Príchod najkrajšieho ročného obdobia je na Slovensku oddávna spájaný s rôznymi ľudovými tradíciami. Jednou z nich, ktorá má korene ešte v predkresťanskom období, je vynášanie Moreny (Marmurieny, Mureny).

Toho roku naše dievky vynesú a zapália Morenu aj v Kúpele Dudince Dudince online - v nedeľu 7. apríla.

Fotografie
Podobné podujatia