Výstava Loading: love

Podujatie Bratislava

Žiadny obrázok
Pridať do môjho kalendára
Kam v Bratislave, Výstavy a veľtrhy
Ďalšie podujatia v meste Bratislava

Výstava Loading: love

Navštívte jedinečnú výstavu Loading:love vo vstupnej hale Novej Cvernovky (Račianska 78) v období od 10.9. do 15.10. 2020. Vstup je voľný.
História, o ktorej učebnice mlčia.Láska a sloboda prejaviť ju vždy patrili medzi fundamentálne ľudské potreby, bez ktorých si málokto dokáže predstaviť šťastný a zmysluplný život.
.................
Napriek tomu sa ešte aj dnes stretávame s tým, že ľudia menšinovej orientácie sú v našej spoločnosti vnímaní ako cudzí element, ktorý v našich dejinách nemá svoje miesto.
.................
Keď niektorí tvrdia, že homosexualita a LGBT sú trendy, ktoré “prišli zo Západu”, niet sa čomu diviť - naše učebnice dejepisu na tento kus histórie úplne zabudli. Akým prekážkam v minulosti čelili muži, ktorí milovali mužov a ženy, ktoré ľúbili ženy?
.................
Našli svoju životnú lásku v čase, keď spoločnosť prenasledovala ich ľudskú prirodzenosť? Kto boli prví ľudia v Československu a Maďarsku, ktorí sa rozhodli viesť etický boj za ich dôstojnosť a právo na sebaurčenie?
.................
Táto výstava odkrýva nepoznané príbehy zakázanej lásky za posledných sto rokov na našom území, ktoré sa nám razantne a aktuálne prihovárajú aj dnes.
.................
Autori výstavy Loading: love:
Jana Jablonická-Zezulová, Eugen Korda
Garanti projektu: Róbert Pakan, Andrej Kuruc, Péter Hanzli, Marie Janoušková
Autori odborných podkladov a historický výskum: Jan Seidl, Judit Takács, Jana Jablonická-Zezulová
Art direction: Eugen Korda
Produkcia a manažment: Nikola Tokárová, Róbert Pakan
Autor videí: Boris Adamčík
Prekladateľka: Ágnes Csáky
Produkcia výstavy Nová Cvernovka: Boris Meluš, Peter Liška
.................
Výstavu finančne podporili:
Europe for Citizens Fund of Programme, Visegrad Fund,
Fond na a podporu umenia, Ministerstvo spravodlivosti SR, Bratislavský samosprávny kraj a Nadácia mesta Bratislavy.
Zahraniční partneri projektu: Háttér Society, Post Bellum o.p.s., Regional Info Center (RIC), Equal Rights Association for Western Balkans and Turkey
.................
Ďalší partneri: Nová Cvernovka, Magazín QYS
-----------------------------------
ENLISH SPEAKERS:
The history we can’t find in our textbooks. Love and freedom to express love have always been among the most fundamental human needs, essential to build a happy and meaningful life.
.................
Yet, we can still encounter public opinions that perceive queer people as outsiders that have no place in our history.
.................
When people argue that homosexuality and the LGBT movement are trends "that were born in Western Europe," it’s not a suprise - our history textbooks have completely forgotten the history of homosexuality in our region.
.................
What were the obstacles faced by men who loved men and women who loved women in the past? Were they able to find love in a time when the society ostracized their human nature? Who were the first people in Czechoslovakia and Hungary who decided to fight “an ethical fight” for their dignity and right to self-identification?
.................
This exhibition reveals the unknown stories of forbidden love that unfolded on our territory over the past hundred years, and that still have something to teach us today.
.................
Authors of the exhibition Loading:love: Jana Jablonická-Zezulová, Eugen Korda
Project guarantors: Róbert Pakan, Andrej Kuruc, Peter Hanzli, Marie Janoušková
Authors of expert materials and historical research: Jan Seidl, Judit Takács, Jana Jablonická-Zezulová
Art direction: Eugen Korda
Production and management: Nikola Tokárová
Author of the videos: Boris Adamčík
Translator: Ágnes Csáky
Production Nová Cvernovka: Boris Melus, Peter Liška
.................
Exhibition was founded by Europe for Citizens Fund of Programme, Visegrad Fund, Slovak Arts Council,
Ministry of Justice SR, The Bratislava self-governing region and Bratislava City Foundation
Partners: Háttér Society, Post Bellum o.p.s., Regional Info Center (RIC), Equal Rights Association for
Western Balkans a Turkey, Nová Cvernovka, magazine QYS

Začiatok podujatia: 5. 10. 2020 10:00:00
Koniec podujatia: 6. 10. 2020 0:00:00

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Fotografie
Podobné podujatia
Umenie vraždy
Overené podujatieUmenie vraždy
DK Zrkadlový háj, Bratislava
Žiadny obrázok
Overené podujatiePyžamo pre šiestich
Dom kultúry Zrkadlový háj, Bratislava
Mafiánske historky
Overené podujatieMafiánske historky
DK Zrkadlový háj, Bratislava
Mafiánske historky
Overené podujatieMafiánske historky
DK Zrkadlový háj, Bratislava
Umenie vraždy
Overené podujatieUmenie vraždy
DK Zrkadlový háj, Bratislava