Prednášky, besedy, kurzy v obci Brezno

Dnešné podujatia
Žiadne podujatia.
Zajtrajšie podujatia
CHCEM A BUDEM PRACOVAŤ
CHCEM A BUDEM PRACOVAŤ
Špeciálna ZŠ, Mládežnícka 3, Brezno