XVII. Rusyňska zabava v Braťislavi

Podujatie Bratislava

XVII. Rusyňska zabava v Braťislavi

Už 14. apriľa 2018 r. odbude s’a 17. Rusyňska zabava v Braťislavi, iz nahodŷ 100-oj ričnici zasnovaňa spoločnoj deržavŷ Čechiv, Slovakiv i Rusyňiv.
Molodŷ.Rusynŷ zaprošajuť všŷtkŷch Rusyňiv i jich simpatizantiv na dospravdovu rusyňsku zabavu.
O program s’a nam postarať rusyňskŷj folklornŷj Ansambeľ Rutenija, od kotroho budete čuty i vyďity všŷtkŷch jich členiv - muzykantiv, tanečnykiv i spivakiv. Hovoryly, že nam predtavľať z’as’ štos’ novoho zo svoho repertoaru.
Ne bude chŷbyty any fotoateľjer z tematikov spoločnoj deržavŷ.
Počas večora budete hodnŷ kupytŷ tombolu i vŷhraty interesnŷ cinŷ.
Ťišŷme s’a na Vas.
Vece informacij zanedovha.

Уж 14. апріля 2018 р. одбуде ся 17. Русиньска забава в Братіславі, із нагоды 100-ой річніці заснованя сполочной державы Чехів, Словаків і Русинів.
Молоды.Русины запрошають вшыткых Русинів і їх сімпатізантів на досправдову русиньску забаву.
О проґрам ся нам постарать русиньскый фолклорный Ансамбель Рутенія, од котрого будете чути і видіти вшыткых їх членів - музикантів, танечників і співаків. Говорили, же нам предтавлять зясь штось нового зо свого репертоару.
Не буде хыбити ани фотоательєр з тематіков сполочной державы.
Почас вечора будете годны купиты томболу і выграти інтересны ціны.
Тішыме ся на Вас.
Веце інформацій занедовга.

Miesto konania podujatia: Zrkadlovy Haj, Petrzalka, Bratislava
Dátum začiatku podujatia: 14. Apríla 2018 19:00
Dátum ukončenia podujatia: 15. Apríla 2018 05:00
Pravdepodobné súradnice: 48.117N 17.1108E

Prípadné zmeny si preverte na webe podujatia XVII. Rusyňska zabava v Braťislavi

Meno organizátora: O.Z. molody.Rusyny
Fotografie
Podobné podujatia
Nože Knives Bratislava 2018
Nože Knives Bratislava 2018
Dom kultúry Ružinov, Bratislava
AUTOSALÓN 2018
AUTOSALÓN 2018
Incheba Expo Aréna, Bratislava
EXCLUSIVE SALON 2018
EXCLUSIVE SALON 2018
Incheba Expo Bratislava, Bratislava