XVII. Rusyňska zabava v Braťislavi

Podujatie Bratislava

XVII. Rusyňska zabava v Braťislavi

Už 14. apriľa 2018 r. odbude s’a 17. Rusyňska zabava v Braťislavi, iz nahodŷ 100-oj ričnici zasnovaňa spoločnoj deržavŷ Čechiv, Slovakiv i Rusyňiv.
Molodŷ.Rusynŷ zaprošajuť všŷtkŷch Rusyňiv i jich simpatizantiv na dospravdovu rusyňsku zabavu.
O program s’a nam postarať rusyňskŷj folklornŷj Ansambeľ Rutenija, od kotroho budete čuty i vyďity všŷtkŷch jich členiv - muzykantiv, tanečnykiv i spivakiv. Hovoryly, že nam predtavľať z’as’ štos’ novoho zo svoho repertoaru.
Ne bude chŷbyty any fotoateľjer z tematikov spoločnoj deržavŷ.
Počas večora budete hodnŷ kupytŷ tombolu i vŷhraty interesnŷ cinŷ.
Ťišŷme s’a na Vas.
Vece informacij zanedovha.

Уж 14. апріля 2018 р. одбуде ся 17. Русиньска забава в Братіславі, із нагоды 100-ой річніці заснованя сполочной державы Чехів, Словаків і Русинів.
Молоды.Русины запрошають вшыткых Русинів і їх сімпатізантів на досправдову русиньску забаву.
О проґрам ся нам постарать русиньскый фолклорный Ансамбель Рутенія, од котрого будете чути і видіти вшыткых їх членів - музикантів, танечників і співаків. Говорили, же нам предтавлять зясь штось нового зо свого репертоару.
Не буде хыбити ани фотоательєр з тематіков сполочной державы.
Почас вечора будете годны купиты томболу і выграти інтересны ціны.
Тішыме ся на Вас.
Веце інформацій занедовга.

Miesto konania podujatia: Zrkadlovy Haj, Petrzalka, Bratislava
Dátum začiatku podujatia: 14. Apríla 2018 19:00
Dátum ukončenia podujatia: 15. Apríla 2018 05:00
Pravdepodobné súradnice: 48.117N 17.1108E

Prípadné zmeny si preverte na webe podujatia XVII. Rusyňska zabava v Braťislavi

Meno organizátora: O.Z. molody.Rusyny
Fotografie
Podobné podujatia
Žiadny obrázok
Overené podujatieTextile Art of Today / Výstava textilu vo vesmíre
Danubiana - Centrum moderného umenia, Bratislava
Žiadny obrázok
Overené podujatiePrezentácia univerzít a vysokých škôl
Národné tenisové centrum, Bratislava, Príkopopva 6, Bratislava
Veľtrh nábytku MODDOM
Overené podujatieVeľtrh nábytku MODDOM
Incheba Expo Bratislava, Bratislava
Knižný veľtrh Bibliotéka
Overené podujatieKnižný veľtrh Bibliotéka
Incheba Expo Bratislava, Bratislava
Žiadny obrázok
Overené podujatieInvestičný veľtrh FAIVE
Kongresové centrum Technopol, Bratislava
Interbeauty
Overené podujatieInterbeauty
Incheba Expo Bratislava, Bratislava