XVII. Rusyňska zabava v Braťislavi

Podujatie Bratislava

XVII. Rusyňska zabava v Braťislavi

Už 14. apriľa 2018 r. odbude s’a 17. Rusyňska zabava v Braťislavi, iz nahodŷ 100-oj ričnici zasnovaňa spoločnoj deržavŷ Čechiv, Slovakiv i Rusyňiv.
Molodŷ.Rusynŷ zaprošajuť všŷtkŷch Rusyňiv i jich simpatizantiv na dospravdovu rusyňsku zabavu.
O program s’a nam postarať rusyňskŷj folklornŷj Ansambeľ Rutenija, od kotroho budete čuty i vyďity všŷtkŷch jich členiv - muzykantiv, tanečnykiv i spivakiv. Hovoryly, že nam predtavľať z’as’ štos’ novoho zo svoho repertoaru.
Ne bude chŷbyty any fotoateľjer z tematikov spoločnoj deržavŷ.
Počas večora budete hodnŷ kupytŷ tombolu i vŷhraty interesnŷ cinŷ.
Ťišŷme s’a na Vas.
Vece informacij zanedovha.

Уж 14. апріля 2018 р. одбуде ся 17. Русиньска забава в Братіславі, із нагоды 100-ой річніці заснованя сполочной державы Чехів, Словаків і Русинів.
Молоды.Русины запрошають вшыткых Русинів і їх сімпатізантів на досправдову русиньску забаву.
О проґрам ся нам постарать русиньскый фолклорный Ансамбель Рутенія, од котрого будете чути і видіти вшыткых їх членів - музикантів, танечників і співаків. Говорили, же нам предтавлять зясь штось нового зо свого репертоару.
Не буде хыбити ани фотоательєр з тематіков сполочной державы.
Почас вечора будете годны купиты томболу і выграти інтересны ціны.
Тішыме ся на Вас.
Веце інформацій занедовга.

Miesto konania podujatia: Zrkadlovy Haj, Petrzalka, Bratislava
Dátum začiatku podujatia: 14. Apríla 2018 19:00
Dátum ukončenia podujatia: 15. Apríla 2018 05:00
Pravdepodobné súradnice: 48.117N 17.1108E

Prípadné zmeny si preverte na webe podujatia XVII. Rusyňska zabava v Braťislavi

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Meno organizátora: O.Z. molody.Rusyny
Fotografie
Podobné podujatia
Deň otvorených ateliérov® 2020
Overené podujatieDeň otvorených ateliérov® 2020
Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava
2. SEM - Medzinárodné art sympózium
Overené podujatie2. SEM - Medzinárodné art sympózium
Ateliér.EM, Gorazdova 31, Bratislava, Bratislava
Výstava "Akvarelový kaleidoskop"
Overené podujatieVýstava "Akvarelový kaleidoskop"
CompanyArt, Palisády 33, Bratislava, Bratislava
Deň otvorených ateliérov® 2020
Overené podujatieDeň otvorených ateliérov® 2020
Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava
2. SEM - Medzinárodné art sympózium
Overené podujatie2. SEM - Medzinárodné art sympózium
Ateliér.EM, Gorazdova 31, Bratislava, Bratislava
Výstava "Akvarelový kaleidoskop"
Overené podujatieVýstava "Akvarelový kaleidoskop"
CompanyArt, Palisády 33, Bratislava, Bratislava