XXVIII. Hanušovský jarmok

Podujatie Hanušovce nad Topľou

XXVIII. Hanušovský jarmok
Pridať do môjho kalendára
Dni mesta a obce, Jarmoky a trhy
Web organizátora:
www.hanusovce.sk
Ďalšie podujatia v meste Hanušovce nad Topľou
Podrobnejšie informácie: Edita Koščová - tel. 0902 970 859
XXVIII. Hanušovský jarmok 2019 Hanušovce nad Topľou

Mesto Hanušovce nad Topľou oznamuje záujemcom o predaj na hanušovskom jarmoku, že

Hanušovský jarmok sa uskutoční v dňoch 06.09.-07.09.2019.


Prihlášky na jarmok sú dostupné v priložených súboroch a predajcovia sú povinní ich v zmysle § 13 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaslať podpísané v listinnej podobe, inak sa považujú za nedoručené!

V prípade, že predajca má záujem zúčastniť sa uvedenej akcie, je povinný prihlášky včas a správne vyplnené zaslať spolu so všetkými prílohami v zmysle príslušného zákona, a to najneskôr do 30.08.2019. Termín zaslania prihlášok je záväzný, prihlášky po termíne nebudú akceptované!
V prípade naplnenia kapacity stánkov s občerstvením, usporiadateľ si vyhradzuje právo neakceptovať ďalšie prihlášky.

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Meno organizátora: Mesto Hanušovce nad Topľou
Fotografie
Podobné podujatia