Za stenou sveta

Podujatie Prešov

Za stenou sveta

Pozývame vás do Šarišskej galérie do Prešova na výstavu predstaviteľky poľského naivného umenia Władysławy Iwańskej s názvom "Za stenou sveta".

Władysława Iwańska (1927-2005) patrí k najvýznamnejším predstaviteľom poľského naivného umenia. Narodila sa a celý život prežila v Novom Sonči. Od detských liet bolo maľovanie jej najmilšou činnosťou. V roku 2010 reprezentovala Poľsko na medzinárodnom trienále insitného umenia v SNG v Bratislave.
Žila v skromnom domčeku neustále ohrozovaného povodňami z Dunajca. Zážitky plné strachu z prírodného živlu spracovala i vo svojej tvorbe v neobvyklých kompozíciách s mystickou príchuťou. Zvykla maľovať v cykloch, čo jej umožnilo uchopiť tému rôznymi spôsobmi (Púštny vietor, Živé vlny, Živé chmáry, Sirota zemegule, Zemský raj, Smrtka, Traja králi a i.). Každá séria je akýmsi ilustrovaným príbehom, obrazy sú usporiadané v určitom poradí. Maľovala akvarelom, temperou alebo pastelom na papier. Najradšej pracovala pri hudbe. Veľkou inšpiráciou bola pre ňu príroda, najmä zmeny jej farebnosti v priebehu roka. Napr. 130 obrazov venovala zobrazeniu jesene. Početné sú tiež zimné motívy s architektúrou pokrytou snehovými čiapočkami. Spoločnou črtou väčšiny jej obrazov je nostalgia, melanchólia, i smútok a clivota, pocity blízke všetkým ľuďom, preto tak intenzívne oslovuje divákov čaro týchto obrazov. Pokiaľ ide o hodnoty čisto výtvarné, najväčším maliarkiným tromfom je majstrovská práca s farbou. Ktosi ju nazval "Maliarkou najkrajších snov". Jej maliarsky svet je skutočne akýmsi azylom, realitou lepšou než tá, v ktorej jej bolo súdené žiť.

Fotografie
Podobné podujatia