Za zrkadlom voľného trhu: migrantky a platená práca v domácnosti

Podujatie Bratislava

Za zrkadlom voľného trhu: migrantky a platená práca v domácnosti

Diskutujú: Petra Ezzedine, Zuzana Sekeráková-Búriková a Martina Sekulová.

V diskusii sa budeme venovať globalizácii starostlivosti o deti a seniorov, nájomnej práci žien v domácnosti, jej zneviditeľňovaniu, a dopadom týchto procesov na životné trajektórie žien, ich sociálne postavenie aj formovanie ich subjektivity a schopnosti konať.

Odpovede na otázky spojené s podobami opatrovateľskej práce žien v kontextoch migrácie a globálnych rodových usporiadaní nám ponúknu tri sociálne antropologičky, ktoré sa tejto problematike venovali vo svojich etnografických výskumoch v Rakúsku, Českej republike, Veľkej Británii a na Slovensku.

---------------------------------------
Organizuje Príbeh nula ako súčasť série prednášok s názvom "Feministický marec - neviditeľné svety a záhada miznúcich aktérok":

9. 3. Zakryté oči polis: Političky, občianky a politika vylúčenia
16. 3. Za zrkadlom voľného trhu: migrantky a platená práca v domácnosti

http://www.pribehnula.info/

Príbeh nula je iniciatíva, ktorá má ambíciu formou nepravidelných prednášok a diskusií pôsobiť na verejný priestor. Prinášať do neho témy, ktoré sú z rôznych dôvodov marginalizované a na spoločenský vývoj majú takmer nulový vplyv. Je šanca túto nulu prepísať novým príbehom? Spoločne s pozvanými prednášajúcimi sa snažíme uvažovať nad príčinami niektorých súčasných problémov týkajúcich sa spoločnosti i prírody a zaoberať sa rozličnými prístupmi k ich možným riešeniam, a to i na základe poučenia z historických skúseností.

---------------------------------------
"Feministický marec - neviditeľné svety a záhada miznúcich aktérok"

Marec býval tradične mesiacom knihy, lesov a osláv Medzinárodného dňa žien. Dňa, keď sa raz v roku údajne vzdávala úcta ženám a ich prínosu pre spoločnosť až natoľko, že sa tento sviatok a jeho význam vyprázdnil. Stala sa z neho nič nehovoriaca povinná jazda, ku ktorej okrem prázdnych rečí pribudli v súčasnosti aj javiskové estrády so sexistickými vtipmi v podaní najvyšších predstaviteľov štátnej moci. Tá aj takýmto spôsobom reprodukuje svoju patriarchálnu povahu a ženám kontinuálne prisudzuje charakteristiky, role a pozície, ktoré ich v porovnaní s mužmi systematicky znevýhodňujú.

„Páni demokrati“ až príliš intenzívne zvyknú zabúdať na to, že demokracia musí mať aj rodový rozmer. A hoci sa na Slovensku rozvíja feministická diskusia a sociálna analýza už viac než štvrťstoročie, zostávajú jej výsledky stále relatívne neznáme a málo viditeľné.

Feministický marec pripomenie, prečo je dôležité pozerať sa na našu spoločnosť z feministických uhlov pohľadu. Spoločne s našimi hostkami budeme prostredníctvom ich výskumov pátrať po rôznych príčinách a mechanizmoch pretrvávania patriarchálnych vzťahov. Budeme hľadať odpovede na otázku, prečo a ako sa ženy stávajú (ne)viditeľnými aktérkami liberálnej politiky a kapitalistickej ekonomiky a tiež ako tvarovať politický a ekonomický priestor do podoby, v ktorej nebude potrebné ustavične dokazovať, že aj ženy sú aktérkami dejín a kde sa ich práca nebude považovať za menej dôležitú a menej hodnotnú.

Miesto konania podujatia: A4 - priestor súčasnej kultúry, Karpatská 2 (budova YMCA), Bratislava
Dátum začiatku podujatia: 16. Marca 2018 18:00
Dátum ukončenia podujatia: 16. Marca 2018 20:00
Pravdepodobné súradnice: 48.1567N 17.1134E

Prípadné zmeny si preverte na webe podujatia Za zrkadlom voľného trhu: migrantky a platená práca v domácnosti

Meno organizátora: Príbeh nula
Fotografie
Podobné podujatia
ADRA večer o dobrovoľníctve + vianočná kapustnica
Overené podujatieADRA večer o dobrovoľníctve + vianočná kapustnica
Komunitné centrum UNIK, Ferienčíkova 5, Bratislava
Žiadny obrázok
Overené podujatieVedenie ľudí a motivácia
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava
Odbúravanie vnútorných bariér
Overené podujatieOdbúravanie vnútorných bariér
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava
Reč tela vo svete biznisu
Overené podujatieReč tela vo svete biznisu
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava
ADRA večer o dobrovoľníctve + vianočná kapustnica
Overené podujatieADRA večer o dobrovoľníctve + vianočná kapustnica
Komunitné centrum UNIK, Ferienčíkova 5, Bratislava
Žiadny obrázok
Overené podujatieVedenie ľudí a motivácia
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava