Za zrkadlom voľného trhu: migrantky a platená práca v domácnosti

Podujatie Bratislava

Za zrkadlom voľného trhu: migrantky a platená práca v domácnosti

Diskutujú: Petra Ezzedine, Zuzana Sekeráková-Búriková a Martina Sekulová.

V diskusii sa budeme venovať globalizácii starostlivosti o deti a seniorov, nájomnej práci žien v domácnosti, jej zneviditeľňovaniu, a dopadom týchto procesov na životné trajektórie žien, ich sociálne postavenie aj formovanie ich subjektivity a schopnosti konať.

Odpovede na otázky spojené s podobami opatrovateľskej práce žien v kontextoch migrácie a globálnych rodových usporiadaní nám ponúknu tri sociálne antropologičky, ktoré sa tejto problematike venovali vo svojich etnografických výskumoch v Rakúsku, Českej republike, Veľkej Británii a na Slovensku.

---------------------------------------
Organizuje Príbeh nula ako súčasť série prednášok s názvom "Feministický marec - neviditeľné svety a záhada miznúcich aktérok":

9. 3. Zakryté oči polis: Političky, občianky a politika vylúčenia
16. 3. Za zrkadlom voľného trhu: migrantky a platená práca v domácnosti

http://www.pribehnula.info/

Príbeh nula je iniciatíva, ktorá má ambíciu formou nepravidelných prednášok a diskusií pôsobiť na verejný priestor. Prinášať do neho témy, ktoré sú z rôznych dôvodov marginalizované a na spoločenský vývoj majú takmer nulový vplyv. Je šanca túto nulu prepísať novým príbehom? Spoločne s pozvanými prednášajúcimi sa snažíme uvažovať nad príčinami niektorých súčasných problémov týkajúcich sa spoločnosti i prírody a zaoberať sa rozličnými prístupmi k ich možným riešeniam, a to i na základe poučenia z historických skúseností.

---------------------------------------
"Feministický marec - neviditeľné svety a záhada miznúcich aktérok"

Marec býval tradične mesiacom knihy, lesov a osláv Medzinárodného dňa žien. Dňa, keď sa raz v roku údajne vzdávala úcta ženám a ich prínosu pre spoločnosť až natoľko, že sa tento sviatok a jeho význam vyprázdnil. Stala sa z neho nič nehovoriaca povinná jazda, ku ktorej okrem prázdnych rečí pribudli v súčasnosti aj javiskové estrády so sexistickými vtipmi v podaní najvyšších predstaviteľov štátnej moci. Tá aj takýmto spôsobom reprodukuje svoju patriarchálnu povahu a ženám kontinuálne prisudzuje charakteristiky, role a pozície, ktoré ich v porovnaní s mužmi systematicky znevýhodňujú.

„Páni demokrati“ až príliš intenzívne zvyknú zabúdať na to, že demokracia musí mať aj rodový rozmer. A hoci sa na Slovensku rozvíja feministická diskusia a sociálna analýza už viac než štvrťstoročie, zostávajú jej výsledky stále relatívne neznáme a málo viditeľné.

Feministický marec pripomenie, prečo je dôležité pozerať sa na našu spoločnosť z feministických uhlov pohľadu. Spoločne s našimi hostkami budeme prostredníctvom ich výskumov pátrať po rôznych príčinách a mechanizmoch pretrvávania patriarchálnych vzťahov. Budeme hľadať odpovede na otázku, prečo a ako sa ženy stávajú (ne)viditeľnými aktérkami liberálnej politiky a kapitalistickej ekonomiky a tiež ako tvarovať politický a ekonomický priestor do podoby, v ktorej nebude potrebné ustavične dokazovať, že aj ženy sú aktérkami dejín a kde sa ich práca nebude považovať za menej dôležitú a menej hodnotnú.

Miesto konania podujatia: A4 - priestor súčasnej kultúry, Karpatská 2 (budova YMCA), Bratislava
Dátum začiatku podujatia: 16. Marca 2018 18:00
Dátum ukončenia podujatia: 16. Marca 2018 20:00
Pravdepodobné súradnice: 48.1567N 17.1134E

Prípadné zmeny si preverte na webe podujatia Za zrkadlom voľného trhu: migrantky a platená práca v domácnosti

Meno organizátora: Príbeh nula
Fotografie
Podobné podujatia
Kurz MANAŽÉRSKE ZRUČNOSTI
Kurz MANAŽÉRSKE ZRUČNOSTI
Power Coaching, Bratislava
Workshop KRITICKÉ MYSLENIE
Workshop KRITICKÉ MYSLENIE
Power Coaching, Bratislava
Kreatívny kurz OBRAZ Z PAVERPOLU
Kreatívny kurz OBRAZ Z PAVERPOLU
Kultúrna asociácia Nová Akropolis, Bratislava
Workshop KRITICKÉ MYSLENIE
Workshop KRITICKÉ MYSLENIE
Power Coaching, Bratislava
Kreatívny kurz OBRAZ Z PAVERPOLU
Kreatívny kurz OBRAZ Z PAVERPOLU
Kultúrna asociácia Nová Akropolis, Bratislava
Workshop KRITICKÉ MYSLENIE
Workshop KRITICKÉ MYSLENIE
Power Coaching, Bratislava