ZABÍJAČKA NA ZBOJNÍCKOM DVORE 2016

Podujatie Pohronská Polhora

ZABÍJAČKA NA ZBOJNÍCKOM DVORE

8. nadregionálne majstrovstvá v zabíjačke.
Informácie: +421 910 190 949, www.zbojska.sk

Fotografie
Podobné podujatia