Kam na výlet: Začiatok náučného chodníka obce Kocurany - Kocurany

Kocurany č.1
48.763622 N 18.550748 E, zobraziť najkratšiu trasu

Náučný chodník je ďalšou etapou informovanosti o histórii, súčasnosti, prírodných a životných podmienkach. Obec s viac ako 900 ročnou históriou, v roku 2012 vydala monografiu o obci. Vydanie monografie malo za cieľ zvyšovať informovanosť a hrdosť na svoje rodisko, motivovať k úcte a ochrane prírodných daností okolo seba. Vybudovanie náučného chodníka je pokračovaním v týchto aktivitách. Informačné tabule sú osadené na miestach, kde sa ľudia stretávajú, alebo kadiaľ najviac prechádzajú. V žiadosti o dotáciu boli navrhované štyri stanovištia, pričom ešte pred realizáciou prác sa podarilo zabezpečiť súkromnú podporu aj na piate stanovište. Táto skutočnosť nemala vplyv na financovanie projektu zo strany obce, došlo len k prečíslovaniu stanovíšť. Stanovište č.1 – Pod Skotňou, nachádza sa na vstupe do obce Kocurany. Toto stanovište nebolo v pôvodnom projekte. Ďalšie stanovište č. 2 – Nižovec, je umiestnené pri bytových domoch, kde trávia veľa času obyvatelia bytoviek a mamičky s deťmi. Stanovište č.3 – Rybníčky, je umiestnené pri vstupe do športovo-oddychového areálu, ktorý navštevujú všetky vekové kategórie, ktoré tu môžu relaxovať v altánku s krbom, využiť detský kútik s preliezkami a vykonávať rôzne druhy športov. Stanovište č.4 - Námestie, je miesto spoločných stretnutí, nielen domácich obyvateľov ale aj hostí. Posledným zastavením je stanovište č. 5 – Starý cintorín, na ktorom sa vypína košatá, viac ako 300 ročná lipa. 

Podeľte sa o zážitky
Fotografie - tip na výlet