Podujatia, akcie Želiezovce

Adresa - Mestský úrad
SNP 2
937 01 Želiezovce
Kontakty
Telefón: 036 771 11 22
E-mail: mestozeliezovce.sk
Web obce
Najbližšie podujatia v obci od 28.07.2021
V obci neevidujeme žiadne podujatia. V okrese Levice nasledovné:
Ahoj LETO fest 2021
Overené podujatieAhoj LETO fest 2021
Amfiteáter, Starý Tekov
PRALICA
Overené podujatiePRALICA
Park M.R.Štefánika, Levice
ZEUS
Overené podujatieZEUS
Park M.R.Štefánika, Levice
DESMOD & MAJSELF
Overené podujatieDESMOD & MAJSELF
Areál Levického hradu, Levice
Fotografie z podujatí v obci Želiezovce
História podujatí

Prírodné dedičstvo
Mesto a jeho okolie je bohaté tak na prírodné bohatstvá v okolí Hrona, ako aj na kultúrne hodnoty – historického charakteru.

Želiezovce ležia na Podunajskej nížine, na pravom brehu rieky Hron. Územie charakterizujú teplomilné rastliny, okolie patrí z hľadiska fytogeografickej oblasti k panónskej flóre, z aspektu fytogeografického obvodu k pramantraskej flóre, a z hľadiska fytogeografického okresu k ipeľsko-rimavskej brázde. Pozdĺž rieky Hron v okolí mesta sú charakteristické lužné lesy. V Želiezovciach je lokalizovaná bažantnica Čereš na území 2136 ha.

Kultúrne dedičstvo
Mesto disponuje hodnotnými historickými pamiatkami. Nachádzajú sa tu chránené areály Svodovský park a Želiezovský park, ktoré sa vyznačujú svojou historickou akosťou.

V centre mesta na Námestí sv. Jakuba sa nachádza pôvodne gotický Kostol sv. Jakuba. V kostole sa zachovali gotické nástenné maľby (o.r.1430), s reliéfnym dekórom a nápisom, gotická krstiteľnica (14. storočie), barokový kríž, drevorezba (18. storočie), monštrancia (rokoko -18. storočie), kalich (barok - 18. storočie), pacifikal (barok - 18. storočie). Základ oltára tvorí rímsky sarkofág (z 2. storočia).

Značnú kultúrno-historickú hodnotu predstavuje pôvodne barokový, neskôr klasicisticky upravený kaštieľ Esterházyovcov, ktorý sa nachádza v mestskom parku. Vzhľadom jeho zachovania je rekonštrukcia čím ďalej, tým nevyhnutnejšou záležitosťou.

Pamätná izba Franza Schuberta v budove Sovieho zámočku, v ktorom v rokoch 1818 a 1824  počas letných mesiacov býval Franz Schubert, sa nachádza v klasicistickej stavbe pri mestskom parku. Expozícia pomocou dokumentov a dobového nábytku a inventára zaznamenáva pôsobenie tohto hudobného skladateľa v Želiezovciach.

Na katolíckom cintoríne sa nachádza rodinná hrobka Esterházyovcov, postavená v neogotickom štýle v II. pol. 19. storočia.

Pseudobarokový kostol Sv. Anny obdĺžnikového pôdorysu, postavený v sedemdesiatych rokoch 19. storočia je dodnes centrom mestskej časti Mikula.

Vo Svodove stojí na mieste gotického kostola zo 14. storočia barokovo-klasicistický kostol postavený v osemdesiatych rokoch 18. storočia.

Podujatia v obci Želiezovce. Sekcia tradičné podujatia.

 

Mestské dni Želiezovce

 

Organizujete podujatia v obci Želiezovce ? Pridajte bezplatne Vaše podujatie na stránky AjDnes.sk

Podujatia v obci Želiezovce. Sekcia knižnice.

 

- 3998/2000-400/4229, Školská knižnica, Štúrova 16, 036/7710240,

- 3998/2000-400/0593, Mestská knižnica, SNP 2, 036/7711000,

- 3998/2000-400/3646, Lekárska knižnica, NsP, Komenského 36, 036/7711114,

- 3998/2000-400/4711, Školská knižnica Gymnázia v Želiezovciach, Štúrova 16, 036/7712360,