Život mimo telo

Podujatie Piešťany

Život mimo telo

Chcete vedieť aké to je existovať mimo tela?
Odpoveď na túto otázku Vám dá prednáška Džuli Sellers:

ŽIVOT MIMO TELO.

Džuli je autorkou knihy "Videl som to zajtra"

Témy prednášky:
- vedecké teórie vysvetľujúce podstatu mimotelových zážitkov
- čo všetko sa dá mimo tela vidieť, úryvky z denníka lektorky o potulkách
a výstupoch mimo tela
- sú mimotelové zážitky nebezpečné a dajú sa naučiť?
- využitie mimotelových zážitkov pre širšie dobro, zneužitie mimotelových zážitkov na špionáž
- mimotelové zážitky, telepatia a jasnozrivosť
- diaľkové nazeranie „Remote viewing“ ako nová vedná disciplína založená na mimozmyslovom vnímaní
- človek dokáže ovplyvňovať vlastnú budúcnosť na kvantovej úrovni, riziká s tým spojené
- veda a náboženstvo je vyjadrenie tej istej pravdy len v inej forme
-zvuk a svetlo ako vibrácia a oscilácia a ich vzťah a vzájomné pôsobenie
- city a pocity, nie emócie a myšlienky, sú stavebnou jednotkou materializácie a zhmotňovania
- prečo liečenie svetlom niekedy nepomáha, ale liečenie zvukom
ako základným atribútom citu a pocitu áno
- tichý zvuk ako základný atribút citu je liečivý
- je nebezpečné ovplyvňovať budúcnosť na kvantovej úrovni?
- všefrekvencia tkz. nezištnej lásky a dosiahnutie čo najvyššieho stupňa nezištnej lásky
ako podstata života na našej planéte
- výživa vo forme dýchania za účasti slnečnej energie a morskej vody
(tkz. dýchanie prány) ako základ náhrady za stravu vo forme jedla (produkcia v tele tkz. živej vody, ktorá ma iný vzorec a zloženie ako obyčajná voda)
- človek ako pyramída, vyžarovanie biofotónov z ľudského tela do prostredia a ich účinok
- samoliečenie vo forme vyžarovania biofotónov a ľudských sĺz
rozpúšťa tmavé a husté energetické bloky tkz. karmy
- nezištná láska a neustále odpúšťanie ako základ ochrany
a rozpúšťania negatívnej karmy

viac o autorke a lektorke:
www.juliasellers.sk

Kde: Čajovňa Medulienka, A.Dubčeka 27, Piešťany

Kedy: 20.11.2016 o 17:30

Cena: 13 € (v cene je knižka autorky s osobným venovaním a
podpisom ako aj občerstvenie)

Miesto konania podujatia: Čajovňa Medulienka Piešťany, A. Dubčeka 27, Piešťany
Dátum začiatku podujatia: 20. Novembra 2016 17:30
Dátum ukončenia podujatia: 20. Novembra 2016 19:00
Pravdepodobné súradnice: 48.5844N 17.8305E

Prípadné zmeny si preverte na webe podujatia Život mimo telo

Fotografie
Podobné podujatia