Podujatia, akcie Zlaté Moravce

Adresa - Mestský úrad
Ul. 1. mája 2
953 01 Zlaté Moravce
Kontakty
Telefón: 037 692 39 01,25
E-mail: infozlatemoravce.eu
Web obce
Najbližšie podujatia v obci od 16.01.2019
V obci neevidujeme žiadne podujatia. V okrese Zlaté Moravce nasledovné:
Ples Lovčanov 2019
Ples Lovčanov 2019
Kultúrny dom, Lovce
Fotografie z podujatí v obci Zlaté Moravce
História podujatí

Mesto vzniklo na sútoku riečky Žitavy a Hostianskeho potoka /Zlatnianky/ na styku troch významných geologických a geomorfologických jednotiek - pásma jadrových pohorí vnútorných Západných Karpát /Tribeč/, neovulkanických pohorí vnútorných Západných Karpát /Pohronský Inovec/ a Panónskej panvy reprezentovanej Podunajskou nížinou.

Kultúra a zaujimavosti

Múzeá

Mestské múzeum sídli v Migazziovskom kaštieli. Bolo založené 12. mája 1896 miestnou šľachtou pri príležitosti osláv Milénia v Uhorsku. Jeho hlavnou úlohou bolo zbierať a zachovávať informácie o histórii tekovskej župy. Neskôr boli v roku 1924 prenesené zbierky spolu s knižnicou do Nitry a tie sa preniesli v roku 1951 do Bojníc. Vlastivedné múzeum vzniklo v roku 1947 a svoju prvú expozíciu otvorilo v roku 1955. Veľká zásluha za jeho rozvoj patrí Dr.Štefanovi Rakovskému, ktorý je aj autorom prvej komplexnej knihy o Zlatých Moravciach z roku 1969. V súčasnosti funguje ako pobočka Ponitrianskeho múzea a je orientované na horné Požitavie. Prírodovedná expozícia pozostáva z paleontologických nálezov a mineralogickej zbierky, ktorá je zostavená zo zberov v hornom Požitaví a darov z iných oblastí. Patria tam napríklad drobné zrnká vyryžovaného zlata alebo údajný meteorit, ktorého pravosť však expertíza nepotvrdila. Spoločenskovednú expozíciu tvoria archeologické, historické, numizmatické, etnografické a umelecké predmety, ktoré pochádzajú z Požitavia aj z iných regiónov a krajín. Medzi najvzácnejší exponát patrí aj unikátna hracia skrinka, ktorá bola pôvodne umiestnená v zájazdovom hostinci a dodnes je funkčná. Po roku 2001 sem bol prenesený aj mobiliár pamätnej izby Janka Kráľa.

Pamiatky

Farský kostol sv. Michala archanjela
Kaštieľ Migazziovcov – dnes MsKS

Pomníky

 • Pomník Janka Kráľa – postavený z bieleho bulharského mramoru akademickým sochárom Jánom Kulichom, sa nachádza na nádvorí kaštieľa rodiny Migazzi
 • Pomník Migazziovcov v Lipiparku
 • Pomníky padlých v 1. a 2. svetovej vojne
 • Pôvodný rozhlasový stĺp umiestnený pred kostolom sv. Michala, na ktorom boli Nemcami v januári 1945 po predchádzajúcom mučení obesení viacerí partizáni.

Parky

Obľúbená oddychová zóna – námestie s fontánou
 • Mestský park – pôvodne s veľkou rozlohou (cca 40 ha) a s piatimi okrasných aj úžitkových jazerami, bol park počiatkom v 20-tych a 30-tych rokoch 20. storočia rozparcelovaný; je v ňom vysadený vyše 150-ročný platan javorlistý.
 • Lipipark –  okolo mauzólea rodiny Migazzi smútočná alej unikátnych presvisnutých smrekov (lat. Picea abies inversa), ktoré podľa údajov Mestského úradu Zlaté Moravce[10] doviezol zlatomoravský gróf Viliam Migazzi z parku brandenburského zámku Sanssouci v Postupimi
 • Park Janka Kráľa – Nachádza sa za kaštieľom Migazziovcov, pôvodne bol súčasťou mestského parku
Šport

Horolezectvo

 • Horolezecký klub Zlaté Moravce

Futbal

Hokej

 • Mestský hokejový klub – HC Zlaté Moravce

Hokejbal

 • Hokejbalový klub - Penguins Zlaté Moravce
 • Hokejbalový klub – ROUTINERS Zlaté Moravce
 • Hokejbalové združenie Zlaté Moravce

Volejbal

 • Mestský volejbalový klub – VKM Zlaté Moravce


Poloha
 
Západné Slovensko, Nitriansky kraj, 29 km východne od Nitry, 48o 23´s.š. , 18o 24´v.d. 
Nadmorská výška: 196m, kataster mesta sa rozprestiera v nadmorských výškach 170 - 714 m n. m.
 
Mestské časti: Zlaté Moravce, Chyzerovce, Prílepy

Podujatia v obci Zlaté Moravce. Sekcia tradičné podujatia.

 

JARMOČNÁ OPEN AIR
JARMOČNÉ DRUMOBRANIE
KARNEVAL NA ĽADE
Spoločenský ples
ZLATOMORAVECKÝ JARMOK

 

Organizujete podujatia v obci Zlaté Moravce ? Pridajte bezplatne Vaše podujatie na stránky AjDnes.sk

Podujatia v obci Zlaté Moravce. Sekcia knižnice.

 

- 3998/2000-400/0832, Mestské kultúrne stredisko-knižnica, Nám. A. Hlinku 1, 037/6323051,

- 3998/2000-400/3334, Školská knižnica, Ulica 1. mája 22, 037/6423621,

- 3998/2000-400/3644, Lekárska knižnica, NsP, Bernolákova 4, 037/6421614,

- 3998/2000-400/3880, Školská knižnica, 1. mája 24, 037/6422835,

- 3998/2000-400/5047, Školská knižnica, Ul. SNP 3, 037/6423015,