Znalostný manažment ako nástroj myslenia

Podujatie Bratislava

Cieľom vzdelávania je pochopiť princípy znalostného manažmentu a ich význam pre organizácie a jednotlivcov.

Spoznať cesty ako zvýšiť účinnosť firemného vzdelávania a znížiť riziká vyplývajúce z nevhodne orientovaného osobného kariérneho rozvoja.


Obsahová náplň:

• Východiská, terminológia a stručná história znalostného manažmentu

• Dáta, informácie, znalosti – ich vzťah a rozdiely medzi nimi

• Explicitná a tacitná forma znalostí

• Konverzia vedomostí vyjadrená diagramom SECI

• Firemné kultúry a ich vplyv na vznik a rozvoj učiacej sa organizácie

• Stratégia a riadenie firmy v znalostnej ekonomike

• Stratégie rozvoja znalostí a ich predpoklady

• Praktické postupy zdieľania znalostí v projektoch

• Znalosti a osobný rozvoj

• Štýly poznávania a Kolbov cyklus učenia

• Krivka učenia sa


Viac informácií a prihlášku nájdete na našej webovej stránke:
https://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pre-verejnost/vzdelavanie/manazment/znalostny-manazment-ako-nastroj-myslenia/

Meno organizátora: Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave
Fotografie
Podobné podujatia
Večer na tému KNIHY, KTORÉ ZMENILI SVET
Overené podujatieVečer na tému KNIHY, KTORÉ ZMENILI SVET
Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava, Bratislava
Večer na tému KARMA JE ZDARMA
Overené podujatieVečer na tému KARMA JE ZDARMA
Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava, Bratislava
Čaj o piatej v SNG/ Tančiareň
Overené podujatieČaj o piatej v SNG/ Tančiareň
Cafe Berlinka Budova SNG, Bratislava
LingvaFest'2019
Overené podujatieLingvaFest'2019
Ekonomická Univerzita, Bratislava