Znalostný manažment ako nástroj myslenia

Podujatie Bratislava

Cieľom vzdelávania je pochopiť princípy znalostného manažmentu a ich význam pre organizácie a jednotlivcov.

Spoznať cesty ako zvýšiť účinnosť firemného vzdelávania a znížiť riziká vyplývajúce z nevhodne orientovaného osobného kariérneho rozvoja.


Obsahová náplň:

• Východiská, terminológia a stručná história znalostného manažmentu

• Dáta, informácie, znalosti – ich vzťah a rozdiely medzi nimi

• Explicitná a tacitná forma znalostí

• Konverzia vedomostí vyjadrená diagramom SECI

• Firemné kultúry a ich vplyv na vznik a rozvoj učiacej sa organizácie

• Stratégia a riadenie firmy v znalostnej ekonomike

• Stratégie rozvoja znalostí a ich predpoklady

• Praktické postupy zdieľania znalostí v projektoch

• Znalosti a osobný rozvoj

• Štýly poznávania a Kolbov cyklus učenia

• Krivka učenia sa


Viac informácií a prihlášku nájdete na našej webovej stránke:
https://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pre-verejnost/vzdelavanie/manazment/znalostny-manazment-ako-nastroj-myslenia/

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Meno organizátora: Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave
Fotografie
Podobné podujatia