Kam na výlet: ZOO - Bojnice

48.781061 N 18.577375 E, zobraziť najkratšiu trasu

ZOO Bojnice je zaradené v našich výletných miestach v kategórii TOP 50 výlety Slovensko. Počet druhov zvierat v majetku zoo v priebehu roka 2014 dosiahol 490 registrovaných taxónov. Počet fyzicky prítomných jedincov  vrátane deponovaných jedincov činil  2996 jedincov,  z toho v zoo to bolo 2734 jedincov.  V deponáciách žilo 262 jedincov. K 31.12. sa fyzicky v zoo nachádzalo 406 druhov, 26 druhov bolo v deponáciách. Počet druhov sa hlavne z dôvodu výrazných zmien v expozíciách rýb ustálil k 31.12.2014 na 432 registrovaných druhov. Neregistrovalo sa cca. 50 druhov motýľov, ktoré krátkodobo obohatili kolekciu chovaných živočíchov (samostatná evidencia).

Podeľte sa o zážitky
Fotografie - tip na výlet zuzu hlinka, Ivan Zázik, Gabriel Burčiar st.
Pridať fotografie
História podujatí na výletnom mieste - ZOO