Mapa: ZŠ Hrnčiarska - Humenné

48.938214 N 21.917373 E, zobraziť najkratšiu trasu

Dejiny základnej školy na Hrnčiarskej ulici sa začali písať 4. septembra 1972. Od 1. 1. 1998 získava aj právnu subjektivitu (ako jedna zo štyroch prvých  ZŠ v humenskom okrese).

Školský vzdelávací program  je zameraný na rozvoj mimoriadne nadaných žiakov (Projekt Aprogen), využívanie prvkov ITV v l.– 4. ročníku, vyučovanie cudzích jazykov od l. ročníka, informatiku, využívanie IKT. Škola má v správe veľké futbalové ihrisko, čo umožňuje žiakom realizovať športové aktivity, atletickú pohybovú prípravu, pohybové hry.

V rokoch 2008-2010 bola realizovaná rekonštrukcia na zlepšenie technického stavu objektu ZŠ s finančnou podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu  SR.

História podujatí - ZŠ Hrnčiarska