Z úcty k vám 2019

Podujatie Nová Dubnica

Z úcty k vám 2019

Program pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
DYCHOVÁ HUDBA DRIETOMANKA
Drietomanka je krojovaná dychová hudba z moravsko-slovenského pomedzia, založená
v roku 1866 v obci Drietoma . Účinkuje na kultúrno-spoločenských podujatiach v rámci
celého Slovenska a Českej republiky, avšak za posledných 15 rokov precestovala takmer
celú Európu. V súčasnej zostave kapely hrajú a spievajú temperamentní a veselí mladí
ľudia, ktorých spája láska k hudbe a k ľudovej piesni. Koncert je darčekom primátora
mesta novodubnickým seniorom. Vstup voľný.         
                                                                                                     
Miestenky na program Z úcty k vám si môžete vyzdvihnúť na oddelení kultúry od 30.9.2019.

Nedeľa 20.októbra o 16:00 hod., kino Panorex

Fotografie
Podobné podujatia