Zvolenská kapela: NOVOROČNÝ KONCERT

Podujatie Zvolen

Zvolenská kapela: NOVOROČNÝ KONCERT

Prvá zvolenská dychovka

Vstupné: 4,-€, možnosť zakúpenia vstupenky len v pokladni DJGT v hotovosti.

Prvá zvolenská dychovka Vás pozýva na Novoročný koncert.
Sólisti: Anka Jakubíková, Jaroslav Knápek, Ľuboš Kovačech

Predaj vstupeniek: 045/5551226
vstupenky@djgt.sk
viac info: www.djgt.sk

Fotografie
Podobné podujatia