Kam na výlet: Zvonička - Lipník

Lipník
48.779543 N 18.708928 E, zobraziť najkratšiu trasu

Drevená zvonica

Je jedinou stavbou svojho druhu v regióne Handlovskej doliny, stojí v strede dediny. Debnená stavba s nadstavcom bola postavená v 18. Storočí. V tomto storočí obec patrila zemepánovi z Turca. Legenda hovorí, že údajne (pani) zemanka bola veľmi dobrá na svojich poddaných a darovala obci Lipník v roku 1783 zvon umieračik, ktorý slúži dodnes. Na zvone je nápis: CAUSSAPRO 1783. Občania si postavili drevenú zvonicu, v ktorej umiestnili tento zvon. Vo zvonici sa modlili ruženec a pobožnosti k Panne Márii. Na priečelí zvonice, nad vchodom v malej kaplnôčke bola umiestnená socha Panny Márie Sedembolestnej. Túto vzácnosť, ktorá mala viac ako 200 rokov, v roku 1995 odcudzil neznámy páchateľ. V 80-tych rokoch minulého storočia na zvonici boli zvonku vymenené všetky dosky. Na obnovu zvonice prispel Obecný úrad a ružencové spoločenstvo. Je ukážkou jedinečnosti práce a zručnosti domácich. Vnútorné zariadenie je novodobé z 20.storočia. Zvonica prešla rekonštrukciou a obnovou.
Podeľte sa o zážitky
Fotografie - tip na výlet