Zvyky a tradície dňa: 11.12.2020

Podujatia 11.12.2020
Malý milý vianočný trh
Malý milý vianočný trh
Pod Kamenným stromom, Bratislava
Podujatia 12.12.2020
Malý milý vianočný trh
Malý milý vianočný trh
Pod Kamenným stromom, Bratislava
Podujatia v ďalšom období
Položky 13 (celkovo 3)