pridať podujatie
Sobota, 20.12.2014Meniny oslavuje DagmaraHistorický kalendár
Deň
Obec
Tu napíšte názov obce

Podujatia Jarmoky a trhy

Dnešné podujatia
Krupinské Vianoce 2014
na Svätotrojičnom námestí, Krupina
Vianočné trhy 2014 Žilina
na Mariánskom námestí a Námestí Andreja Hlinku, Žilina
Vianočné trhy 2014 v Nitre
na Svätoplukovom námestí, Nitra
MIKULÁŠSKE VIANOČNÉ TRHY 2014
Námestie osloboditeľov, Liptovský Mikuláš
KOŠICKÉ VIANOCE
HLAVNÁ ULICA, Košice
Vianočné trhy 2014 Kráľovský Chlmec
Námestie Milénia, Kráľovský Chlmec
Vianočné trhy 2014 Kysucké Nové Mesto
Námestie slobody, Kysucké Nové Mesto
Zamagurské Vianočné trhy 2014
na námestí, Spišská Stará Ves
Vianoce v Turčianskych Tepliciach
Turčianske Teplice, Turčianske Teplice
Vianoce v Bánovciach nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou, Bánovce nad Bebravou
ROZŽIARME VIANOCE 2014
Vranov nad Topľou, Vranov nad Topľou
Vianočný Radničný rínok Krupina
Svätotrojičné námestie, Krupina
Petržalské vianočné trhy 2014
Námestie republiky v Petržalke, Bratislava
DNI VIANOC 2014 V INCHEBE
Incheba Expo Aréna, Bratislava
ANJELSKÁ RADOSŤ Z VIANOC
Europa Shopping Center, Na Troskách 25, Banská Bystrica
Vianočné trhy 2014 v Šali
na ul. Hlavnej /pešia zóna/, Šaľa
Remeselné vianočné trhy
Nádvorie Starej radnice v Bratislave, Bratislava
STREDOVEKÉ VIANOČNÉ TRHY V BRATISLAVE 2014
na mestských hradbách v Bratislave pri katedrále sv. Martina, Bratislava
Vianočné trhy vo Svätom Jure 2014
v priestoroch Požiarnej zbrojnice - na nádvorí, Svätý Jur
VIANOČNÁ BESIEDKA A VIANOČNÉ TRHY
Kultúrny dom, Liptovské Revúce
Vianočné trhy 2014 v Galante
na Mierovom námestí pred budovou MsÚ, Galanta
Vianočné trhy Rusovce 2014
Bratislava - Rusovce, Bratislava
Predvianočný Malewill trh
na nádvorí historickej budovy na Uršulínskej 9 (vedľa Primaciálneho paláca), Bratislava
Vianočné trhy na Hájiku 2014
KA Klub (bývalá kaplnka) na Hájiku, Žilina
ČARO VIANOC POD HRADOM
Mierové námestie, Trenčín
REMESELNÍCKE VIANOCE
Hviezdoslavovo námestie, Námestovo
Zajtrajšie podujatia
Vianočné trhy 2014 v Nitre
na Svätoplukovom námestí, Nitra
Lúžňanské vianočné trhy 2014
pred Kultúrnym domom, Liptovská Lúžna
Vianočné trhy 2014 Miklušovce
sála obecného úradu, Miklušovce
Vianočné trhy 2014 v Galante
na Mierovom námestí pred budovou MsÚ, Galanta
Krupinské Vianoce 2014
na Svätotrojičnom námestí, Krupina
Vianoce v Bánovciach nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou, Bánovce nad Bebravou
Vianočné trhy 2014 Kysucké Nové Mesto
Námestie slobody, Kysucké Nové Mesto
Vianočné trhy 2014 v Krušetnici
na miestnom námestíčku pre obecným úradom, Krušetnica
ČARO VIANOC POD HRADOM
Mierové námestie, Trenčín
Vianočný Radničný rínok Krupina
Svätotrojičné námestie, Krupina
DNI VIANOC 2014 V INCHEBE
Incheba Expo Aréna, Bratislava
ANJELSKÁ RADOSŤ Z VIANOC
Europa Shopping Center, Na Troskách 25, Banská Bystrica
Vianočné trhy 2014 v Šali
na ul. Hlavnej /pešia zóna/, Šaľa
STREDOVEKÉ VIANOČNÉ TRHY V BRATISLAVE 2014
na mestských hradbách v Bratislave pri katedrále sv. Martina, Bratislava
Vianočné trhy 2014 Žilina
na Mariánskom námestí a Námestí Andreja Hlinku, Žilina
Predvianočný Malewill trh
na nádvorí historickej budovy na Uršulínskej 9 (vedľa Primaciálneho paláca), Bratislava
Vianočné trhy na Hájiku 2014
KA Klub (bývalá kaplnka) na Hájiku, Žilina
MIKULÁŠSKE VIANOČNÉ TRHY 2014
Námestie osloboditeľov, Liptovský Mikuláš
Petržalské vianočné trhy 2014
Námestie republiky v Petržalke, Bratislava
Vianoce v Turčianskych Tepliciach
Turčianske Teplice, Turčianske Teplice
Remeselné vianočné trhy
Nádvorie Starej radnice v Bratislave, Bratislava
KOŠICKÉ VIANOCE
HLAVNÁ ULICA, Košice
ROZŽIARME VIANOCE 2014
Vranov nad Topľou, Vranov nad Topľou
Vianočné trhy 2014 Kráľovský Chlmec
Námestie Milénia, Kráľovský Chlmec
Vianočné trhy Rusovce 2014
Bratislava - Rusovce, Bratislava
Zamagurské Vianočné trhy 2014
na námestí, Spišská Stará Ves

Jarmoky na Slovensku

Už koncom 12. storočia začali zemepáni na svoje málo zaľudnené a neobrobené majetky pozývať obyvateľov z hustejšie osídlených oblastí Uhorska, ale aj zo zahraničia. Kolonisti priniesli na naše územie množstvo noviniek, medzi inými aj vyššiu úroveň právneho vedomia. Priniesli so sebou nový činiteľ formujúci mestá – mestské právo. Mestské práva sa stali bázou ďalšieho politicko-ekonomického rastu a rozvoja miest. Boli však zároveň impulzom vzniku nových ekonomicko - spoločenských vzťahov.  Prvú fázu realizácie obchodných vzťahov tvorilo uskutočňovanie trhov, ktoré boli charakteristické pre rané fázy vývoja spoločnosti. Pravidelnosť ich konania si vynútila budovanie priestorov a plôch na  účely jarmokov. Často boli usporiadané pri príležitosti cirkevných sviatkov. Na Slovensku bolo organizovanie jarmokov – výročných trhov typickým pre takmer všetky väčšie mestá. Spravidla trvali viacero dní a prvé správy o nich pochádzajú z 11. stor., keď sa podľa nariadenia kráľa Ladislava (1077 – 1095) mohlo obchodovať iba na presne určených miestach. Neskôr v stredoveku bolo právo konať jarmoky viazané na kráľovské mestské privilégiá a bolo súčasťou mestských práv. Právo organizovať trh alebo jarmok malo veľký význam pre rozvoj miest. Trhové práva a obchodná činnosť boli hlavným zdrojom bohatstva rano stredovekých miest. 

Jarmoky v mestách a ich história:

Bardejov:

Pred rokom 1320 prebiehal v Bardejove a v jeho okolí čulý osídľovací ruch. V tomto období mali v Bardejove značnú prevahu remeslá a obchodná činnosť. A hoci právo konať osemdňový jarmok mesto dostalo až v roku 1352, už v tomto období sa konali v meste týždenné trhy.

Banská Bystrica:

História Radvanského jarmoku siaha do 17. storočia, keď obec Radvaň, ktorá bola vtedy samostatnou obcou, získala v roku 1655 právo na konanie jarmoku v deň narodenia Panny Márie.

Brezno:

V roku 1380 dostalo mestské výsady podľa štiavnického práva, v roku 1488 trhové a jarmočné právo, v roku 1568 pečate červeným voskom, v roku 1655 sa stalo slobodným kráľovským mestom.

Detva:

V roku 1811 sa Detva stala mestečkom. Toto privilégium dostala od cisára Františka I. Odvtedy mohla usporadúvať štyri jarmoky ročne a týždenné trhy.

Galanta:

Galanta získala svoje prvé výsady na konanie výročných jarmokov už v 16. storočí. Výsady pozdvihli Galantu do stavu mestečiek. V roku 1635 dostala Galanta od kráľa Ferdinanda II. ďalšiu výsadnú listinu, ktorou sa mestu povolilo konanie štyroch výročných jarmokov a pribudlo k nim aj konanie týždenných trhov.

Ilava:

Právo konať trh bolo jednou z najstarších výsad mesta. História jarmokov v Ilave má dávnu tradíciu, siahajúcu až do 14. storočia. Ilava dostala viacero privilégií o vykonávaní jarmokov.

Michalovce:

O stále významnejšom postavení Michaloviec ako prirodzeného strediska hospodárskeho, spoločenského života v 14. storočí hovoria záznamy ako z r. 1346 – právo mýta, v r. 1374 sobotné trhy a od r. 1399 výročný jarmok.

Snina:

Od roku 1839 sa v Snine konali štyrikrát ročne tradičné jarmoky, ktoré znamenali rozvoj obchodu a remesiel.

Trnava:

História jarmokov a trhov v Trnave sa traduje od 13. storočia. Ako kráľovské mesto dostala postupne od viacerých panovníkov privilégium konania veľkých jarmokov. Silnú trhovú tradíciu mesta dokazuje aj skutočnosť, že Trnava mala istý čas názov Nagyszombath - Veľká sobota, podľa dňa konania trhov. Dnes už nikto nevie, koľko jarmokov má mesto za sebou, a tak sa Tradičný trnavský jarmok koná bez označenia ročníka.

Trenčín:

Medzi najdôležitejšie čiastkové výsady patrilo:

-právo konania výročného jarmoku na nedeľu pred Turícami (udelené v polovici 14. storočia Ľudovítom I.)

-právo konať dva výročné jarmoky (na prvú nedeľu po Veľkej noci a na Ondreja) – udelené v roku 1421 Žigmundom Luxemburským

Jarmok

Trh poriadaný periodicky niekoľkokrát do roka. Podľa druhu tovaru sa ustálili dva typy jarmokov: výkladné jarmoky so spotrebným tovarom a jarmoky na hospodárske zvieratá (dobytčie, konské, ovčie trhy).

© 2012, AjDnes.sk, všetky práva vyhradené
design & programming by
AITechnology