pridať podujatie
Sobota, 20.09.2014Meniny oslavuje Ľuboslav(a)Historický kalendár
Deň
Obec
Tu napíšte názov obce

Podujatia Jarmoky a trhy

Dnešné podujatia
DETSKÝ JARMOK
Kupecká 6, vo dvore, Nitra
Žitnoostrovský jarmok
Dunajská Streda, Dunajská Streda
KUBÍNSKY JARMOK
Hviezdoslavovo námestie, Dolný Kubín
HASPRUNSKÝ DUBÁK
na novom námestí obce, Studienka
Zajtrajšie podujatia
Krompašský jarmok
Námestie slobody, Krompachy
Novomestský jarmok
Nové Mesto nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom
Indický trh
Obchodná 66 vo Dvore , Bratislava
BURZA FILATELISTOV A ZBERATEĽOV
Slovenského Misijného hnutia, Skuteckého 4, Banská Bystrica
Remeselnícky jarmok Partizánska Ľupča
Partizánska Ľupča, Partizánska Ľupča
Podujatia v ďalšom období
Banícky jarmok
Veľký Krtíš, Veľký Krtíš
BURZA DETSKÉHO OBLEČENIA
v CVČ DUBÁČIK, Nová Dubnica
Biojarmok
Trenčín, Trenčín
MICHALSKÝ JARMOK TVRDOŠÍN
v priestoroch Michalského námestia, Tvrdošín
TRH V STAREJ TRŽNICI
Stará tržnica, Námestie SNP 25, Bratislava
Gemersko – malohontský jarmok
na Hlavnom námestí a na Jánošíkovej ul., Rimavská Sobota
ZLATOMORAVECKÝ JARMOK
Námestie A. Hlinku, Zlaté Moravce
PREŠPORKOVSKÝ BAZÁRIK
ZŠ M.R. Štefánika, Grösslingová 48, Bratislava
Novobanský jarmok
Námestie , Nová Baňa
MICHALSKÝ JARMOK MYJAVA
Nám. M. R. Štefánika, Myjava
TRH šikovných rúk a tvorivej mysle
Záhrada, nám. SNP, Benického pasáž, Banská Bystrica
Ľubovniansky jarmok
Stará Ľubovňa, Stará Ľubovňa
BAZÁR NA HRADE DEVÍN
hrad Devín, Bratislava
Michalský jarmok Hlohovec
Pribinova ulica, ulica M.R. Štefánika, Štúrova ulica, Hlohovec
MICHALSKÝ JARMOK MARTIN
v Slovenskom národnom múzeu v Martine – Múzeu slovenskej dediny, Martin
Bleší a farmářské trhy
Letisko Holíč, Holíč
BURZA DETSKÝCH VECÍ
v priestoroch Aktiv centra, Nemocničná 1, Dolný Kubín
Burčiakový jarmok
Trenčianske Teplice, Trenčianske Teplice
Ozaj Dobrá Burza #2
Fresh Market, Tomášikova 46, Bratislava
Chovateľská burza
Mestská tržnica, Vajanského 11, Lučenec
Vranovský jarmok
Vranov nad Topľou, Vranov nad Topľou
Jesenný jarmok v Moravskom Svätom Jáne
námestie obce, Moravský Svätý Ján
Žiarsky jarmok
Žiar nad Hronom, Žiar nad Hronom
TRADIČNÝ BÁNOVSKÝ JARMOK
v centre mesta, Bánovce nad Bebravou
Kopaničársky jarmek
Dom kultúry Javorina, Stará Turá
Jesenný jarmok Krupina
Svätotrojičné námestie, Krupina
Svätomartinský jarmok
v priestoroch pri Kultúrnom dome, Stupava
Martinský jarmok
Centrum mesta, Holíč
Katarínsky jarmok
Veľký Krtíš, Veľký Krtíš
BURZA DETSKÉHO OBLEČENIA
Mestská tržnica, Lučenec
Položky 140 (celkovo 60)

Jarmoky na Slovensku

Už koncom 12. storočia začali zemepáni na svoje málo zaľudnené a neobrobené majetky pozývať obyvateľov z hustejšie osídlených oblastí Uhorska, ale aj zo zahraničia. Kolonisti priniesli na naše územie množstvo noviniek, medzi inými aj vyššiu úroveň právneho vedomia. Priniesli so sebou nový činiteľ formujúci mestá – mestské právo. Mestské práva sa stali bázou ďalšieho politicko-ekonomického rastu a rozvoja miest. Boli však zároveň impulzom vzniku nových ekonomicko - spoločenských vzťahov.  Prvú fázu realizácie obchodných vzťahov tvorilo uskutočňovanie trhov, ktoré boli charakteristické pre rané fázy vývoja spoločnosti. Pravidelnosť ich konania si vynútila budovanie priestorov a plôch na  účely jarmokov. Často boli usporiadané pri príležitosti cirkevných sviatkov. Na Slovensku bolo organizovanie jarmokov – výročných trhov typickým pre takmer všetky väčšie mestá. Spravidla trvali viacero dní a prvé správy o nich pochádzajú z 11. stor., keď sa podľa nariadenia kráľa Ladislava (1077 – 1095) mohlo obchodovať iba na presne určených miestach. Neskôr v stredoveku bolo právo konať jarmoky viazané na kráľovské mestské privilégiá a bolo súčasťou mestských práv. Právo organizovať trh alebo jarmok malo veľký význam pre rozvoj miest. Trhové práva a obchodná činnosť boli hlavným zdrojom bohatstva rano stredovekých miest. 

Jarmoky v mestách a ich história:

Bardejov:

Pred rokom 1320 prebiehal v Bardejove a v jeho okolí čulý osídľovací ruch. V tomto období mali v Bardejove značnú prevahu remeslá a obchodná činnosť. A hoci právo konať osemdňový jarmok mesto dostalo až v roku 1352, už v tomto období sa konali v meste týždenné trhy.

Banská Bystrica:

História Radvanského jarmoku siaha do 17. storočia, keď obec Radvaň, ktorá bola vtedy samostatnou obcou, získala v roku 1655 právo na konanie jarmoku v deň narodenia Panny Márie.

Brezno:

V roku 1380 dostalo mestské výsady podľa štiavnického práva, v roku 1488 trhové a jarmočné právo, v roku 1568 pečate červeným voskom, v roku 1655 sa stalo slobodným kráľovským mestom.

Detva:

V roku 1811 sa Detva stala mestečkom. Toto privilégium dostala od cisára Františka I. Odvtedy mohla usporadúvať štyri jarmoky ročne a týždenné trhy.

Galanta:

Galanta získala svoje prvé výsady na konanie výročných jarmokov už v 16. storočí. Výsady pozdvihli Galantu do stavu mestečiek. V roku 1635 dostala Galanta od kráľa Ferdinanda II. ďalšiu výsadnú listinu, ktorou sa mestu povolilo konanie štyroch výročných jarmokov a pribudlo k nim aj konanie týždenných trhov.

Ilava:

Právo konať trh bolo jednou z najstarších výsad mesta. História jarmokov v Ilave má dávnu tradíciu, siahajúcu až do 14. storočia. Ilava dostala viacero privilégií o vykonávaní jarmokov.

Michalovce:

O stále významnejšom postavení Michaloviec ako prirodzeného strediska hospodárskeho, spoločenského života v 14. storočí hovoria záznamy ako z r. 1346 – právo mýta, v r. 1374 sobotné trhy a od r. 1399 výročný jarmok.

Snina:

Od roku 1839 sa v Snine konali štyrikrát ročne tradičné jarmoky, ktoré znamenali rozvoj obchodu a remesiel.

Trnava:

História jarmokov a trhov v Trnave sa traduje od 13. storočia. Ako kráľovské mesto dostala postupne od viacerých panovníkov privilégium konania veľkých jarmokov. Silnú trhovú tradíciu mesta dokazuje aj skutočnosť, že Trnava mala istý čas názov Nagyszombath - Veľká sobota, podľa dňa konania trhov. Dnes už nikto nevie, koľko jarmokov má mesto za sebou, a tak sa Tradičný trnavský jarmok koná bez označenia ročníka.

Trenčín:

Medzi najdôležitejšie čiastkové výsady patrilo:

-právo konania výročného jarmoku na nedeľu pred Turícami (udelené v polovici 14. storočia Ľudovítom I.)

-právo konať dva výročné jarmoky (na prvú nedeľu po Veľkej noci a na Ondreja) – udelené v roku 1421 Žigmundom Luxemburským

Jarmok

Trh poriadaný periodicky niekoľkokrát do roka. Podľa druhu tovaru sa ustálili dva typy jarmokov: výkladné jarmoky so spotrebným tovarom a jarmoky na hospodárske zvieratá (dobytčie, konské, ovčie trhy).

© 2012, AjDnes.sk, všetky práva vyhradené
design & programming by
AITechnology