pridať podujatie
Sobota, 19.04.2014Meniny oslavuje JelaHistorický kalendár
Deň
Obec
Tu napíšte názov obce

Podujatia Jarmoky a trhy

Dnešné podujatia
Žiadne podujatia.
Zajtrajšie podujatia
VEĽKONOČNÉ RADOSTI
Mýto pod Ďumbierom, Mýto pod Ďumbierom
Podujatia v ďalšom období
JARNÝ JARMOK
na ul. Štefánikovej a Hattalovej, Námestovo
JURAJSKÝ JARMOK
v priestoroch okolo kultúrneho strediska a futbalového ihriska, Hontianske Nemce
Mačovské gazdovské trhy
Mačov, Diviaky nad Nitricou
Trh kvetov a zelene
Krompachy, Krompachy
BURZA
Dom kultúry, Handlová
Blší trh v Prievidzi
na Námestí slobody, Prievidza
Stavanie mája a Majáles
Námestie slobody, Prievidza
Trenčiansky majáles
Trenčín, Trenčín
Jarné trhy
Michalovce, Michalovce
Farmársky jarmok
Trenčín, Trenčín
FLÓRA FEST SEREĎ
Námestie slobody, Sereď
Farmárske trhy
v areáli firmy Ovocinár Skalica s.r.o., Skalica
Chovateľská burza
Mestská tržnica, Vajanského 11, Lučenec
Kvetinový jarmok
Sološnica, Sološnica
Deň kvetov
Námestie sv. Michala, Hlohovec
GAZDOVSKÝ JARMOK
Amfiteáter V. Polónyiho, Krupina
Jarné predajné trhy
v centre mesta, Kežmarok
Jarmok pri príležitosti Dní mesta
Hlavné námestie a na Jánošíkovej ul., Rimavská Sobota
JARMOK REMESIEL
areál výstaviska EXPO CENTER, Trenčín
BURZA DETSKÉHO OBLEČENIA
Mestská tržnica, Lučenec
Jarný jarmok
na Hlavnom námestí , Tornaľa
Urbanský jarmok
na Námestí baníkov a Partizánskej ulici, Handlová
OMPITÁLSKY JARMOK
Dom kultúry Juraja Fándlyho, Doľany
Ompitálsky jarmok
Dom kultúry Juraja Fándlyho, Doľany
TRADIČNÝ JARMOK
Svätotrojičné námestie, Krupina
Turíčný jarmok
Slovenská Ľupča, Slovenská Ľupča
Svätodušný jarmok
centrum obce, Petrova Ves
RUŽOMBERSKÝ JARMOK
Ružomberok, Ružomberok
Farmársky jarmok
Mierové námestie, Trenčín
Staroturiansky jarmok
v centre mesta, Stará Turá
KERAMICKÉ TRHY
Centrum mesta (Radničné nám., ul. M. R. Štefánika), Pezinok
Teplický jarmok
Ulica Hájska, Kollárova, pešia zóna, Turčianske Teplice
Jánský jarmok
Vranov nad Topľou, Vranov nad Topľou
Petro - Pavlovský jarmok
pešia zóna, Námestie M. R. Štefánika, Topoľčany
SVÄTOJÁNSKY JARMOK
námestie , Moravský Svätý Ján
VALALICKÝ JARMOK
Valaliky, Valaliky
Jánsky jarmok
Veľký Krtíš, Veľký Krtíš
Trebišovský jarmok
Trebišov, Trebišov
Farmársky jarmok
Mierové námestie, Trenčín
Habánsky hodový jarmok
Habánsky Dvor, Veľké Leváre
Položky 149 (celkovo 115)

Jarmoky na Slovensku

Už koncom 12. storočia začali zemepáni na svoje málo zaľudnené a neobrobené majetky pozývať obyvateľov z hustejšie osídlených oblastí Uhorska, ale aj zo zahraničia. Kolonisti priniesli na naše územie množstvo noviniek, medzi inými aj vyššiu úroveň právneho vedomia. Priniesli so sebou nový činiteľ formujúci mestá – mestské právo. Mestské práva sa stali bázou ďalšieho politicko-ekonomického rastu a rozvoja miest. Boli však zároveň impulzom vzniku nových ekonomicko - spoločenských vzťahov.  Prvú fázu realizácie obchodných vzťahov tvorilo uskutočňovanie trhov, ktoré boli charakteristické pre rané fázy vývoja spoločnosti. Pravidelnosť ich konania si vynútila budovanie priestorov a plôch na  účely jarmokov. Často boli usporiadané pri príležitosti cirkevných sviatkov. Na Slovensku bolo organizovanie jarmokov – výročných trhov typickým pre takmer všetky väčšie mestá. Spravidla trvali viacero dní a prvé správy o nich pochádzajú z 11. stor., keď sa podľa nariadenia kráľa Ladislava (1077 – 1095) mohlo obchodovať iba na presne určených miestach. Neskôr v stredoveku bolo právo konať jarmok viazané na kráľovské mestské privilégiá a bolo súčasťou mestských práv. Právo organizovať trh alebo jarmok malo veľký význam pre rozvoj miest. Trhové práva a obchodná činnosť boli hlavným zdrojom bohatstva rano stredovekých miest. 

História jarmokov v mestách:

Bardejov:

Pred rokom 1320 prebiehal v Bardejove a v jeho okolí čulý osídľovací ruch. V tomto období mali v Bardejove značnú prevahu remeslá a obchodná činnosť. A hoci právo konať osemdňový jarmok mesto dostalo až v roku 1352, už v tomto období sa konali v meste týždenné trhy.

Banská Bystrica:

História Radvanského jarmoku siaha do 17. storočia, keď obec Radvaň, ktorá bola vtedy samostatnou obcou, získala v roku 1655 právo na konanie jarmoku v deň narodenia Panny Márie.

Brezno:

V roku 1380 dostalo mestské výsady podľa štiavnického práva, v roku 1488 trhové a jarmočné právo, v roku 1568 pečate červeným voskom, v roku 1655 sa stalo slobodným kráľovským mestom.

Detva:

V roku 1811 sa Detva stala mestečkom. Toto privilégium dostala od cisára Františka I. Odvtedy mohla usporadúvať štyri jarmoky ročne a týždenné trhy.

Galanta:

Galanta získala svoje prvé výsady na konanie výročných jarmokov už v 16. storočí. Výsady pozdvihli Galantu do stavu mestečiek. V roku 1635 dostala Galanta od kráľa Ferdinanda II. ďalšiu výsadnú listinu, ktorou sa mestu povolilo konanie štyroch výročných jarmokov a pribudlo k nim aj konanie týždenných trhov.

Ilava:

Právo konať trh bolo jednou z najstarších výsad mesta. História jarmokov v Ilave má dávnu tradíciu, siahajúcu až do 14. storočia. Ilava dostala viacero privilégií o vykonávaní jarmokov.

Michalovce:

O stále významnejšom postavení Michaloviec ako prirodzeného strediska hospodárskeho, spoločenského života v 14. storočí hovoria záznamy ako z r. 1346 – právo mýta, v r. 1374 sobotné trhy a od r. 1399 výročný jarmok.

Snina:

Od roku 1839 sa v Snine konali štyrikrát ročne tradičné jarmoky, ktoré znamenali rozvoj obchodu a remesiel.

Trnava:

História jarmokov a trhov v Trnave sa traduje od 13. storočia. Ako kráľovské mesto dostala postupne od viacerých panovníkov privilégium konania veľkých jarmokov. Silnú trhovú tradíciu mesta dokazuje aj skutočnosť, že Trnava mala istý čas názov Nagyszombath - Veľká sobota, podľa dňa konania trhov. Dnes už nikto nevie, koľko jarmokov má mesto za sebou, a tak sa Tradičný trnavský jarmok koná bez označenia ročníka.

Trenčín:

Medzi najdôležitejšie čiastkové výsady patrilo:

-právo konania výročného jarmoku na nedeľu pred Turícami (udelené v polovici 14. storočia Ľudovítom I.)

-právo konať dva výročné jarmoky (na prvú nedeľu po Veľkej noci a na Ondreja) – udelené v roku 1421 Žigmundom Luxemburským

Jarmok

Trh poriadaný periodicky niekoľkokrát do roka. Podľa druhu tovaru sa ustálili dva typy jarmokov: výkladné jarmoky so spotrebným tovarom a jarmoky na hospodárske zvieratá (dobytčie, konské, ovčie trhy).

© 2012, AjDnes.sk, všetky práva vyhradené
design & programming by
AITechnology