Podujatia Jarmoky a trhy

Dnešné podujatia
HARABURDY
Slovenské banské múzeum-Dielnička,Kammerhof, Banská Štiavnica
Zajtrajšie podujatia
Podhradské trhy 2015
Spišské Podhradie, Spišské Podhradie
HARABURDY
Slovenské banské múzeum-Dielnička,Kammerhof, Banská Štiavnica
XXV. Hanušovský jarmok 2015
Hanušovce nad Topľou, Hanušovce nad Topľou
Podujatia v ďalšom období
Farmársky trh v Trenčíne 2015
Mierové námestie, Trenčín
XXV. Hanušovský jarmok 2015
Hanušovce nad Topľou, Hanušovce nad Topľou
Fraštacký trh v Hlohovci 2015
Františkánsky park, Hlohovec
Balocký bačovský deň 2015
Čierny Balog, Čierny Balog
Septembrový Burzoblšák
Bajkalská 20, Bratislava, Bratislava
Deň mesta Sečovce a Sečovský jarmok 2015
Parkovisko pri tržnici, kultúrny dom, Sečovce
BAZÁR VO DVORE 66
obchodná 66, Bratislava
Beňadický jarmok 2015
Hronský Beňadik, Hronský Beňadik
Tekvičiarsky blší trh 2015
Mestské trhovisko, Žarnovica
Prešovské trhy 2015
4 SPORT Areál (Jazdecký areál), Prešov
Dni mesta Snina 2015
Námestie centrum, Snina
HARABURDY
Slovenské banské múzeum-Dielnička,Kammerhof, Banská Štiavnica
Považskobystrický jarmok 2015
Považská Bystrica, Považská Bystrica
Beňadický jarmok 2015
námestie s Dom kultúry, Hronský Beňadik
PÚCHOVSKÝ JARMOK 2015
Námestie slobody, Púchov
Dni mesta Dolný Kubín 2015
Dolný Kubín, Dolný Kubín
Kubínsky jarmok 2015
Dolný Kubín, Dolný Kubín
SPIŠSKÝ ZEMIAKÁRSKY JARMOK 2015
SPIŠSKÁ BELÁ, Spišská Belá
Novomestský jarmok 2015
Nové Mesto nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom
Novobanský jarmok 2015
Námestie slobody, Nová Baňa
Gemersko – malohontský jarmok 2015
na Hlavnom námestí, Rimavská Sobota
XIII. Hornoliptovsky jarmok
Mesto Liptovsky Hradok, Liptovský Hrádok
Michalský jarmok v Myjave 2015
na Námestí M. R. Štefánika, Myjava
Zlatomoravecký jarmok 2015
v centre mesta, Zlaté Moravce
Krompašský jarmok 2015
Námestie slobody, Krompachy
Položky 145 (celkovo 86)

Jarmoky na Slovensku

Už koncom 12. storočia začali zemepáni na svoje málo zaľudnené a neobrobené majetky pozývať obyvateľov z hustejšie osídlených oblastí Uhorska, ale aj zo zahraničia. Kolonisti priniesli na naše územie množstvo noviniek, medzi inými aj vyššiu úroveň právneho vedomia. Priniesli so sebou nový činiteľ formujúci mestá – mestské právo. Mestské práva sa stali bázou ďalšieho politicko-ekonomického rastu a rozvoja miest. Boli však zároveň impulzom vzniku nových ekonomicko - spoločenských vzťahov.  Prvú fázu realizácie obchodných vzťahov tvorilo uskutočňovanie trhov, ktoré boli charakteristické pre rané fázy vývoja spoločnosti. Pravidelnosť ich konania si vynútila budovanie priestorov a plôch na  účely jarmokov. Často boli usporiadané pri príležitosti cirkevných sviatkov. Na Slovensku bolo organizovanie jarmokov – výročných trhov typickým pre takmer všetky väčšie mestá. Spravidla trvali viacero dní a prvé správy o nich pochádzajú z 11. stor., keď sa podľa nariadenia kráľa Ladislava (1077 – 1095) mohlo obchodovať iba na presne určených miestach. Neskôr v stredoveku bolo právo konať jarmoky viazané na kráľovské mestské privilégiá a bolo súčasťou mestských práv. Právo organizovať trh alebo jarmok malo veľký význam pre rozvoj miest. Trhové práva a obchodná činnosť boli hlavným zdrojom bohatstva rano stredovekých miest. 

Jarmoky v mestách a ich história:

Bardejov:

Pred rokom 1320 prebiehal v Bardejove a v jeho okolí čulý osídľovací ruch. V tomto období mali v Bardejove značnú prevahu remeslá a obchodná činnosť. A hoci právo konať osemdňový jarmok mesto dostalo až v roku 1352, už v tomto období sa konali v meste týždenné trhy.

Banská Bystrica:

História Radvanského jarmoku siaha do 17. storočia, keď obec Radvaň, ktorá bola vtedy samostatnou obcou, získala v roku 1655 právo na konanie jarmoku v deň narodenia Panny Márie.

Brezno:

V roku 1380 dostalo mestské výsady podľa štiavnického práva, v roku 1488 trhové a jarmočné právo, v roku 1568 pečate červeným voskom, v roku 1655 sa stalo slobodným kráľovským mestom.

Detva:

V roku 1811 sa Detva stala mestečkom. Toto privilégium dostala od cisára Františka I. Odvtedy mohla usporadúvať štyri jarmoky ročne a týždenné trhy.

Galanta:

Galanta získala svoje prvé výsady na konanie výročných jarmokov už v 16. storočí. Výsady pozdvihli Galantu do stavu mestečiek. V roku 1635 dostala Galanta od kráľa Ferdinanda II. ďalšiu výsadnú listinu, ktorou sa mestu povolilo konanie štyroch výročných jarmokov a pribudlo k nim aj konanie týždenných trhov.

Ilava:

Právo konať trh bolo jednou z najstarších výsad mesta. História jarmokov v Ilave má dávnu tradíciu, siahajúcu až do 14. storočia. Ilava dostala viacero privilégií o vykonávaní jarmokov.

Michalovce:

O stále významnejšom postavení Michaloviec ako prirodzeného strediska hospodárskeho, spoločenského života v 14. storočí hovoria záznamy ako z r. 1346 – právo mýta, v r. 1374 sobotné trhy a od r. 1399 výročný jarmok.

Snina:

Od roku 1839 sa v Snine konali štyrikrát ročne tradičné jarmoky, ktoré znamenali rozvoj obchodu a remesiel.

Trnava:

História jarmokov a trhov v Trnave sa traduje od 13. storočia. Ako kráľovské mesto dostala postupne od viacerých panovníkov privilégium konania veľkých jarmokov. Silnú trhovú tradíciu mesta dokazuje aj skutočnosť, že Trnava mala istý čas názov Nagyszombath - Veľká sobota, podľa dňa konania trhov. Dnes už nikto nevie, koľko jarmokov má mesto za sebou, a tak sa Tradičný trnavský jarmok koná bez označenia ročníka.

Trenčín:

Medzi najdôležitejšie čiastkové výsady patrilo:

-právo konania výročného jarmoku na nedeľu pred Turícami (udelené v polovici 14. storočia Ľudovítom I.)

-právo konať dva výročné jarmoky (na prvú nedeľu po Veľkej noci a na Ondreja) – udelené v roku 1421 Žigmundom Luxemburským

Jarmok

Trh poriadaný periodicky niekoľkokrát do roka. Podľa druhu tovaru sa ustálili dva typy jarmokov: výkladné jarmoky so spotrebným tovarom a jarmoky na hospodárske zvieratá (dobytčie, konské, ovčie trhy).