Podujatia, akcie Banská Belá

Adresa - Obecný úrad
298
966 15 Banská Belá
Kontakty
Telefón: 045 693 32 21
Mobil: 0911 978 862
E-mail: ou-b.belamail.t-com.sk
Web obce
Najbližšie podujatia v obci od 05.07.2022
V obci neevidujeme žiadne podujatia. V okrese Banská Štiavnica nasledovné:
Žiadny obrázok
Overené podujatieLetný filmový festival 4 živly
Radničné námestie, Banská Štiavnica
DESmod LETO 7.8.2022
Overené podujatieDESmod LETO 7.8.2022
Amfiteáter, Banská Štiavnica
DESmod LETO 6.8.2022
Overené podujatieDESmod LETO 6.8.2022
Amfiteáter, Banská Štiavnica
Žiadny obrázok
Overené podujatieNezabudnuté remeslá
Centrum mesta, Banská Štiavnica
YOUNAK – nový cirkus
Overené podujatieYOUNAK – nový cirkus
Amfiteáter, Banská Štiavnica
ADAM ĎURICA - Banská Štiavnica
Overené podujatieADAM ĎURICA - Banská Štiavnica
Amfiteáter, Banská Štiavnica
Žiadny obrázok
Overené podujatieFestival Sitnoblues pokračuje...
Počúvadlianske jazero, Banská Štiavnica
Richard MÜLLER ´22 TOUR
Overené podujatieRichard MÜLLER ´22 TOUR
Amfiteáter, Banská Štiavnica
Festival N:ear
Overené podujatieFestival N:ear
KC Eleuzína, Banská Štiavnica
Fotografie z podujatí v obci Banská Belá
História podujatí

Pôvodné osídlenie a vznik Banskej Belej úzko súvisí s rozvojom ťažby nerastného bohatstva v okolí Banskej Štiavnice. Dobývanie zlatých a strieborných rúd dalo podnet k osídleniu tohto kraja a nerastné bohatstvo sem prilákalo nových osadníkov.

      Najstaršia zachovaná písomná zmienka o obci je z roku 1228, kedy sa prvý krát spomína územie Bela a potok Bela v súvislosti s baňami na striebro. Keď sa táto osada stáva významnejším banským strediskom, dostáva obvyklý názov Bana (Baňa) a aby sa odlíšila od pôvodnej osady Bany (terajšej Banskej Štiavnice) pridáva sa k jej názvu aj meno potoka, pri ktorom vznikla. Tak vznikol názov Bela Baňa, i keď sa tento názov v slovenskej forme v písomných prameňoch nezachoval. Tento pôvodný slovanský názov potom Maďari jednoducho preložili do svojej reči formou Feyerbanya, zachovanou v najstarších latinských listinách. Je samozrejmé, že nemeckí kolonisti, ktorí prišli na územie Banskej Štiavnice, kolonizovali aj územie Banskej Belej. Ich snahou bolo dať osade nemecký názov a to Diln, ktorý sa vyskytuje už v listine z roku 1331. Ide o listinu, vydanú mestskou kanceláriou Kremnice, kde medzi prísažnými je uvedený Ján de Diln.    Vďaka prosperujúcemu baníctvu boli Banskej Belej udelené mestské práva kráľom Belom IV. v 13. storočí, ktoré boli v roku 1453 obnovené Ladislavom V. Banská Belá bola plnoprávnym členom v zväze stredoslovenských banských miest, ku ktorému bola pripojená v roku 1455. Ťažba striebra a zlata bola v minulosti hlavným zdrojom obživy miestneho obyvateľstva. Už v 13. storočí mala Banská Belá vlastný, a na dnešnú dobu pomerne veľký, murovaný kostol.  Od 1. januára 1954 je  samostatná, ale už len ako obec.

   O tom, že tu bolo rudné bohatstvo, dosvedčuje aj skutočnosť postupného rozkvetu tejto pôvodne iste malej baníckej osady, neskôr slobodného kráľovského a banského mesta, ktoré i keď s rôznymi ťažkosťami, predsa prežilo niekoľko storočí, a možno povedať, že až v polovici 20. storočia došlo k úplnej likvidácii baníctva v Banskej Belej.
 Na mieste, kde sú teraz postavené budovy štátneho podniku Dinas Banská Belá, stála huta, v ktorej sa tavili najmä strieborné a olovené rudy. Huta patrila Gerambovej banskej únii a roku 1906 hutu odkúpil banský erár. Banskej Belej sa hlboko dotkli obidve svetové vojny a politické prevraty 20. storočia. V roku 1930 sa uskutočnila elektrifikácia Banskej Belej. Súčasne bolo zriadené aj pouličné elektrické osvetlenie. Výstavba Trate mládeže bola vlastne pokračovaním už rozostavanej železničnej trate Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica, ktorá započala už v čase I. Slovenského štátu v roku 1943 a ako Trať mládeže sa realizoval v rokoch 1948 – 1949 a 29. októbra 1949 bola uvedená do prevádzky. Hasičská zbrojnica sa začala budovať v roku 1955 a v roku 1956 bola ukončená. Rekonštrukcia sa konala v roku 1993. Skupinový vodovod z Harmanca s jednou vetvou do Banskej Štiavnice cez Banskú Belú bol projektovaný už v roku 1960. Jeho výstavba sa uskutočnila v rokoch 1962 – 1964 a v rokoch 1966 – 1969 sa z tohto vodovodu postupne urobil rozvod vody po celej obci. V Banskej Belej do roku 1958 bolo poľnohospodárstvo len súkromné. Po II. svetovej vojne, ale hlavne po roku 1948 sa začalo násilne presadzovať kolektívne hospodárenie. V roku 1950 sa vytvorilo roľnícke družstvo. Trvalo to do roku 1958. 5. apríla 1958 bolo založené JRD. Od 1. januára 1964 bolo JRD v Banskej Belej zrušené a miesto neho vytvorené Štátne majetky s riaditeľstvom v Banskej Štiavnici. V rokoch 1961 – 1963 bol postavený obchod Potraviny a jeho prestavba s rozšírením sa uskutočnila v roku 1979. Budova poštového úradu bola vybudovaná v rokoch 1973 – 1976. V roku 1967 bol zavedený telefón do Halče. 
Oprava budovy kláštora a výstavba garáží na dvore kláštora prebehla v roku 1968.
Pomník padlých pred sídliskom Dinas bol postavený v1969 roku. V roku 1972 sa budovala hlavná trasa plynovodu a v roku 1974 bola na plyn napojená Dinaska. Plynofikácia obce prebiehala v rokoch 1991 – 1996. 10. mája 1896 uskutočnili sa v Banskej Belej oslavy milénia – 1000 ročného jubilea Uhorska, z príležitosti ktorého boli v rámci osláv zasadené lipy a to 20 kusov, ktoré dodnes stoja pozdĺž potoka od hasičskej zbrojnice až po most pri autobusovej zastávke. Pri sadení líp zakopali v hrubej fľaši zapečatený pamätný spis, v ktorom boli mená vtedajšieho predstavenstva obce, prejavy, ktoré odzneli pri týchto oslavách a podpisy prítomných občanov

Podujatia v obci Banská Belá. Sekcia tradičné podujatia.

 

 

Organizujete podujatia v obci Banská Belá ? Pridajte bezplatne Vaše podujatie na stránky AjDnes.sk

Podujatia v obci Banská Belá. Sekcia knižnice.

 

- 3998/2000-400/4920, Obecná knižnica v Banskej Belej, Banská Belá 298, 045/6933221,