Podujatia, akcie Banská Belá

Adresa - Obecný úrad
298
966 15 Banská Belá
Kontakty
Telefón: 045 693 32 21
Mobil: 0911 978 862
E-mail: ou-b.belamail.t-com.sk
Web obce
Najbližšie podujatia v obci od 02.12.2022
V obci neevidujeme žiadne podujatia. V okrese Banská Štiavnica nasledovné:
Novoročný koncert KOLLÁROVCI
Overené podujatieNovoročný koncert KOLLÁROVCI
Kultúrne centrum, Banská Štiavnica
Jozef Holly - Vianočná Piano Show
Overené podujatieJozef Holly - Vianočná Piano Show
Kultúrne centrum, Banská Štiavnica
Žiadny obrázok
Overené podujatieMartin Geišberg & Richard Autner Band
Klub Rubigall, Banská Štiavnica
Žiadny obrázok
Overené podujatieVýstava Divočina
Galéria Jozefa Kollára, Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica
Žiadny obrázok
Overené podujatieVýstava Johana Merta - Povrchová ťažba
Galéria Jozefa Kollára, Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica
Výstava Kremeň - Kráľ nerastov
Overené podujatieVýstava Kremeň - Kráľ nerastov
Slovenské banské múzeum-Kammerhof, Banská Štiavnica
Fotografie z podujatí v obci Banská Belá
História podujatí

Pôvodné osídlenie a vznik Banskej Belej úzko súvisí s rozvojom ťažby nerastného bohatstva v okolí Banskej Štiavnice. Dobývanie zlatých a strieborných rúd dalo podnet k osídleniu tohto kraja a nerastné bohatstvo sem prilákalo nových osadníkov.

      Najstaršia zachovaná písomná zmienka o obci je z roku 1228, kedy sa prvý krát spomína územie Bela a potok Bela v súvislosti s baňami na striebro. Keď sa táto osada stáva významnejším banským strediskom, dostáva obvyklý názov Bana (Baňa) a aby sa odlíšila od pôvodnej osady Bany (terajšej Banskej Štiavnice) pridáva sa k jej názvu aj meno potoka, pri ktorom vznikla. Tak vznikol názov Bela Baňa, i keď sa tento názov v slovenskej forme v písomných prameňoch nezachoval. Tento pôvodný slovanský názov potom Maďari jednoducho preložili do svojej reči formou Feyerbanya, zachovanou v najstarších latinských listinách. Je samozrejmé, že nemeckí kolonisti, ktorí prišli na územie Banskej Štiavnice, kolonizovali aj územie Banskej Belej. Ich snahou bolo dať osade nemecký názov a to Diln, ktorý sa vyskytuje už v listine z roku 1331. Ide o listinu, vydanú mestskou kanceláriou Kremnice, kde medzi prísažnými je uvedený Ján de Diln.    Vďaka prosperujúcemu baníctvu boli Banskej Belej udelené mestské práva kráľom Belom IV. v 13. storočí, ktoré boli v roku 1453 obnovené Ladislavom V. Banská Belá bola plnoprávnym členom v zväze stredoslovenských banských miest, ku ktorému bola pripojená v roku 1455. Ťažba striebra a zlata bola v minulosti hlavným zdrojom obživy miestneho obyvateľstva. Už v 13. storočí mala Banská Belá vlastný, a na dnešnú dobu pomerne veľký, murovaný kostol.  Od 1. januára 1954 je  samostatná, ale už len ako obec.

   O tom, že tu bolo rudné bohatstvo, dosvedčuje aj skutočnosť postupného rozkvetu tejto pôvodne iste malej baníckej osady, neskôr slobodného kráľovského a banského mesta, ktoré i keď s rôznymi ťažkosťami, predsa prežilo niekoľko storočí, a možno povedať, že až v polovici 20. storočia došlo k úplnej likvidácii baníctva v Banskej Belej.
 Na mieste, kde sú teraz postavené budovy štátneho podniku Dinas Banská Belá, stála huta, v ktorej sa tavili najmä strieborné a olovené rudy. Huta patrila Gerambovej banskej únii a roku 1906 hutu odkúpil banský erár. Banskej Belej sa hlboko dotkli obidve svetové vojny a politické prevraty 20. storočia. V roku 1930 sa uskutočnila elektrifikácia Banskej Belej. Súčasne bolo zriadené aj pouličné elektrické osvetlenie. Výstavba Trate mládeže bola vlastne pokračovaním už rozostavanej železničnej trate Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica, ktorá započala už v čase I. Slovenského štátu v roku 1943 a ako Trať mládeže sa realizoval v rokoch 1948 – 1949 a 29. októbra 1949 bola uvedená do prevádzky. Hasičská zbrojnica sa začala budovať v roku 1955 a v roku 1956 bola ukončená. Rekonštrukcia sa konala v roku 1993. Skupinový vodovod z Harmanca s jednou vetvou do Banskej Štiavnice cez Banskú Belú bol projektovaný už v roku 1960. Jeho výstavba sa uskutočnila v rokoch 1962 – 1964 a v rokoch 1966 – 1969 sa z tohto vodovodu postupne urobil rozvod vody po celej obci. V Banskej Belej do roku 1958 bolo poľnohospodárstvo len súkromné. Po II. svetovej vojne, ale hlavne po roku 1948 sa začalo násilne presadzovať kolektívne hospodárenie. V roku 1950 sa vytvorilo roľnícke družstvo. Trvalo to do roku 1958. 5. apríla 1958 bolo založené JRD. Od 1. januára 1964 bolo JRD v Banskej Belej zrušené a miesto neho vytvorené Štátne majetky s riaditeľstvom v Banskej Štiavnici. V rokoch 1961 – 1963 bol postavený obchod Potraviny a jeho prestavba s rozšírením sa uskutočnila v roku 1979. Budova poštového úradu bola vybudovaná v rokoch 1973 – 1976. V roku 1967 bol zavedený telefón do Halče. 
Oprava budovy kláštora a výstavba garáží na dvore kláštora prebehla v roku 1968.
Pomník padlých pred sídliskom Dinas bol postavený v1969 roku. V roku 1972 sa budovala hlavná trasa plynovodu a v roku 1974 bola na plyn napojená Dinaska. Plynofikácia obce prebiehala v rokoch 1991 – 1996. 10. mája 1896 uskutočnili sa v Banskej Belej oslavy milénia – 1000 ročného jubilea Uhorska, z príležitosti ktorého boli v rámci osláv zasadené lipy a to 20 kusov, ktoré dodnes stoja pozdĺž potoka od hasičskej zbrojnice až po most pri autobusovej zastávke. Pri sadení líp zakopali v hrubej fľaši zapečatený pamätný spis, v ktorom boli mená vtedajšieho predstavenstva obce, prejavy, ktoré odzneli pri týchto oslavách a podpisy prítomných občanov

Podujatia v obci Banská Belá. Sekcia tradičné podujatia.

 

 

Organizujete podujatia v obci Banská Belá ? Pridajte bezplatne Vaše podujatie na stránky AjDnes.sk

Podujatia v obci Banská Belá. Sekcia knižnice.

 

- 3998/2000-400/4920, Obecná knižnica v Banskej Belej, Banská Belá 298, 045/6933221,